Aanpak sluipverkeer

 

Aartselaar ligt tussen enkele belangrijke verkeersassen. In de ochtend- en avondspits is er dikwijls zeer druk verkeer en file. Wie zijn weg kent, duikt al snel de woonstraten in om enkele km file te vermijden. Dat sluipverkeer zorgt vaak voor onleefbare woonwijken. Aartselaar wil de leefbaarheid en veiligheid in de wijken opnieuw een boost geven.

ANPR-camera's voor Ysselaar, Lindenbos en Koekoek

Aartselaar pakt dit o.a. aan door het plaatsen van ANPR-camera's in wijk Ysselaar (Oudestraat), wijk Lindenbos (Lindenboslaan) en wijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg (in overleg met gemeente Schelle).


ANPR camera

Hoe werkt zo een ANPR-systeem?

  • De zone die gecontroleerd wordt is er een voor 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
  • Aan het begin en einde van de zone staat een camera.
  • De eerste camera registreert je nummerplaats als je er voorbij rijdt.
  • De tweede camera registreert opnieuw, en meet de tijd die je nodig had om van de ene naar de andere camera te rijden.
  • Wie gewoon is doorgereden aan de normale snelheid, wordt als sluipverkeer gezien en ontvangt een boete (t.o.v. plaatselijk verkeer, wat een stop maakt in de wijk, waardoor de tijdspanne langer is).

Wijk Ysselaar

De camera's in wijk Ysselaar zijn al geruime tijd in dienst en werpen hun vruchten af.

Wijk Lindenbos

In 2022 werden aan het begin en het einde van de Lindenboslaan ANPR-camera’s geïnstalleerd. De straat werd ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Met deze maatregel willen we het sluipverkeer tegengaan, zodat de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verbeteren. Vanaf mei 2022 tot mei 2023 werd er gesensibiliseerd. Deze periode loopt ten einde. Dit betekent dat er GAS-boetes uitgeschreven worden aan wie de Lindenboslaan gebruikt als sluipweg 

Wijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg

Omdat Aartselaar en Schelle dezelfde belangen hebben om het woongenot te verbeteren, besloten Aartselaar en Schelle samen te werken en  woonwijk Koekoek en KMO-zone Brandekensweg als één grote zone plaatselijk verkeer te beschouwen, over de gemeentegrenzen heen.

Aartselaar plaatste eerder al camera's aan de Pierstraat (P. Benoitlaan, en 'nieuwe' en 'oude' Koekoekstraat).
In Schelle worden vier camera's geplaatst om de plaatselijk verkeer-zone af te bakenen:

  • Ter hoogte van de Koekoekstraat/Steenwinkelstraat
  • Ter hoogte van de Molenberglei/Steenwinkelstraat
  • Ter hoogte van de Halfstraat/N177
  • Ter hoogte van de Brandekensweg/N177

De huidige (Aartselaarse) camera op de gemeentegrens van Aartselaar en Schelle komt dan te vervallen.

Wie door deze zone in één ruk rijdt om de A12 af te snijden, zal als sluipverkeer worden bestempeld en zal binnenkort van de gemeenten Schelle en Aartselaar een boete ontvangen. Wie er woont of werkt, blijf van harte welkom. Zij zullen namelijk niet binnen een snelle tijdsspanne langs een tweede camera passeren.

Concrete handhaving start hier pas zodra het volledige plaatselijk verkeers-netwerk is ontsloten. Een exacte datum wanneer die handhaving start, zal worden gecommuniceerd zodra alle voorbereidingen (samenwerkingsovereenkomsten, aanvullende verkeersreglementen, bebording, plaatsing camera's, enz.) zijn afgerond.

Wijk Buerstede: enkelrichting tegen sluipverkeer

In de wijk Buerstede werd dan weer enkelrichting ingesteld in de Buerstedelei, tussen Molenberg en Cleydaellaan. Zo kan je de Buerstedelei niet langer inrijden vanuit de Cleydaellaan.
De straten tussen Cleydaellaan, Helststraat en N177 blijven wel bereikbaar via Rozenlaan, Molenberg en Buerstedelei (kant N177).
Door deze enkelrichting in te voeren, wordt de grootste oorzaak van het sluipverkeer in de woonwijk aangepakt: auto’s die de file op de Cleydaellaan willen afsnijden door via Buerstedelei, Zonnebloemlaan, Krokusplein, Tulpenlaan en Rozenlaan terug in te voegen op de Cleydaellaan. 

 

Contactinformatie