Aanvraagformulier exploitatievergunning springstoffen klasse 2

Al wie springstoffen (bijvoorbeeld vuurwerk, munitie, dynamiet ) verkoopt, moet over een exploitatievergunning beschikken.

Identificatie van de vergunningsplichtige

Als het gaat om een natuurlijk persoon

Als het gaat om een rechtspersoon

In geval van overname

Als het gaat om een natuurlijk persoon

Als het gaat om een rechtspersoon

Exploitatieadres

Beschrijving van de installaties

Bij aanvraag in te dienen documenten

  1. aantal tewerkgestelde personen
  2. ontworpen maatregelen om de ongemakken waartoe de inrichting, zowel voor de aan de uitbating verbonden personen als voor de buren en het publiek aanleiding zou kunnen geven, te voorkomen of te beperken,
  3. een situatieschets, waarop de ligging van het gebouw ten opzichte van de naburige gebouwen kan worden bepaald,
  4. een grondplan, op schaal van tenminste 1/100, waarop de schikking van de lokalen en de ligging van de werkplaatsen, magazijnen, toestellen, enzovoort zijn aangeduid,
  5. binnen een straal van 50 meter van de omtrek van deze inrichting een uitreksel van de kadastrale legger met de namen van de eigenaars van de percelen of delen van percelen begrepen binnen deze straal.

Ondertekening

Hoe verder met dit formulier?

Als je verder klikt, krijg je een overzicht te zien van wat je invulde. Je kan hier je gegevens wijzigen. Pas wanneer je op 'Verzenden' klikt op de volgende pagina, wordt je aanvraag verzonden naar de milieudienst (milieu@aartselaar.be).