Acties tegen sluipverkeer in Aartselaar

Buerstede

Vanaf maandag 7 december 2020 wordt de Buerstedelei, tussen Molenberg en Cleydaellaan, een enkelrichtingsstraat.

Vanaf dan kan je de Buerstedelei dus niet langer inrijden vanuit de Cleydaellaan.
De straten tussen Cleydaellaan, Helststraat en N177 blijven wel bereikbaar via Rozenlaan, Molenberg en Buerstedelei (kant N177).
Voor het uitrijden van deze straten verandert er niets.

Door deze enkelrichting in te voeren, wordt de grootste oorzaak van het sluipverkeer in de woonwijk aangepakt: auto’s die de file op de Cleydaellaan willen afsnijden door via Buerstedelei, Zonnebloemlaan, Krokusplein, Tulpenlaan en Rozenlaan terug in te voegen op de Cleydaellaan.
Om daarbij tijd te winnen, houdt dat sluipverkeer zich vaak niet aan de snelheidsbeperking van 30 km/u, met gevaarlijke situaties in de wijk tot gevolg.Het gemeentebestuur wil met deze maatregel de veiligheid en leefbaarheid van de wijk opnieuw een boost geven.

De politie zal actief controleren. Het negeren van een enkelrichting is niet voor discussie vatbaar en dus een zeer duidelijke overtreding.
Het gemeentebestuur zal de maatregel via de verkeerscel evalueren en bekijken of er geen ongewenste mobiliteitseffecten ontstaan.

Ysselaar

Tegelijkertijd loopt in wijk Ysselaar, aan de overkant van de A12, ook een proefproject om sluipverkeer tegen te gaan, zij het daar met camera’s. 

Maar wat doet zo een ANPR (Automatic number plate recognition – automatische nummerplaatherkenning ) of slimme camera nu juist?

De bedoeling hiervan is om het doorrijden van verkeer in een wijk tegen te gaan, zodat de veiligheid verbetert.

  • De camera leest elk kenteken dat geregistreerd wordt bij het voorbijrijden van een camera.
  • Het systeem meet dan de doorrijtijd.
  • Op basis daarvan detecteert het of de wagen effectief in de straat / wijk moest zijn / halthouden, dan wel de straat gewoon gebruikte als sluipverkeer.
  • Voertuigen die doorrijden zonder plaatselijk verkeer te zijn, zullen door dit systeem herkend en beboet worden.

De Oudestraat is plaatselijk verkeer. 
Met deze slimme camera wil het gemeentebestuur vermijden dat de wijk nog gebruikt wordt door sluipverkeer.
De slimme camera’s werden geïnstalleerd begin maart 2020.
Ondertussen worden er ook effectief GAS-boetes uitgeschreven voor sluipverkeer.

Lindenbos

In de Lindenboslaan werden in mei 2022 ANPR-camera's geplaatst om het sluipverkeer richting Boomsesteenweg tegen te gaan. Enkel plaatselijk verkeer is nog toegelaten in de straat. Vanaf maandag 4 juli 2022 zullen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor sluipverkeer.

Koekoek

In de wijk Koekoek worden in augustus 2022 ANPR-camera's geplaatst om het sluipverkeer richting Schelle (en omgekeerd) tegen te gaan. Enkel plaatselijk verkeer is nog toegelaten in de straat. Vanaf maandag 3 oktober 2022 zullen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor sluipverkeer.