Een afspraak maken

NIEUW 
Maak online je afspraak bij

  • dienst burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenzaken)
  • dienst omgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lokale economie) 
  • sociale dienst (Sociaal Huis)

 

Contactinformatie