Algemeen verbod kampvuur - vuur- en rookverbod natuurgebieden

Opgemaakt op 06/07/2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Daarnaast is het verboden om vuurwerk te ontsteken. U kan daarvoor in deze droogteperiode geen toelating krijgen van de burgemeester.

Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden kan u terugvinden via onderstaande site:
https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

Contactinformatie