Bekendmaking besluitenlijsten

Besluiten van de gemeenteraad

Besluiten van de OCMW-raad

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen

 

 

Indien u inzage wenst te krijgen in een besluit neemt u schriftelijk contact op met de algemeen directeur via info@aartselaar.be of per post Baron van Ertbornstraat 1 te Aartselaar. U verzoek tot inzage zal onderzocht worden i.k.v. het decreet openbaarheid van bestuur.

Een klacht kan ingediend worden bij de toezichthoudende overheid.

Contactinformatie