Bestrijden van ratten

Gemeente vangt ratten voortaan met slimme vallen

“Deze nieuwe vangmethode is niet gevaarlijk voor mensen en andere dieren”

Niemand krijgt graag bezoek van ratten in zijn tuin of woning. Peter Vercammen is al 18 jaar aan de slag als rattenvanger bij de gemeente.

Sinds enige tijd werken we voor de bestrijding van ongedierte op het openbaar domein met een nieuwe Belgische loktechniek.

‘Tot eind 2022 bestreed de gemeente Aartselaar ratten enkel en alleen met gif. Dat maakte de bestrijding arbeidsintensief en weinig effectief. Het gemeentebestuur was niet gelukkig met het gifgebruik op het openbaar domein, aangezien er veel doorvergiftiging naar andere diersoorten kan optreden. Er kwamen steeds meer meldingen vanuit de bewoners rond rattenoverlast. Wij konden daarbij ook niet achterhalen hoeveel ratten door het gif werden gedood.

Sinds kort ben je overgeschakeld op een innovatieve vangmethode. Kan je daar wat meer over vertellen?

Sinds januari werken we met de Strygoo SmarTrap. De vangbox bestaat uit twee verdiepingen. Op de eerste verdieping staat een bakje met eten voor de ratten. Deze lekkernij verspreidt een geur die ratten lokt. Ratten zijn slimme maar erg schichtige beestjes. Ze gaan niet zomaar in de bak kruipen. Ratten sturen eerst verkenners uit die gaan proeven of het eten goed en betrouwbaar is. Als een verkenner niet terugkomt, is dat een veeg teken voor de anderen. Zij weten dan dat het om vergif gaat. Wanneer de verkenner terugkomt, wordt de box als veilig aanzien. Ook de soortgenoten gaan er dan regelmatig naartoe om wat te knabbelen. In de box zitten sensoren die aangeven hoeveel ratten de box bezoeken. De eerste keer moet je de bak met voedsel volledig laten leegeten. Als ze beseffen dat het veilig is, is het een komen en gaan van ratten. Als ze met de situatie vertrouwd zijn, schiet ik in actie. De ratten stappen een trapje op om het voedsel te bereiken. Via mijn computer laat ik een luikje openvallen. De ene rat na de andere trapt in de val. In de box is het donker en daardoor zien de andere ratten niet dat hun voorganger in het gat verdwijnt. De ongelukkige rat komt onderaan terecht in een bad gevuld met een verdovend middel. Ze sterft als het ware een pijnloze dood, in ieder geval te verkiezen boven een klem of een traagwerkend vergif. Deze vangtechniek voldoet aan de geldende EU richtlijnen rond gifvrije bestrijding op openbaar domein. Met de SmarTrap vangen we zowel volwassen ratten als jonge dieren. We kunnen hierdoor het probleem bij de wortels aanpakken. De vallen zijn blijkbaar zeer selectief gericht op ratten.’

Welke voordelen biedt deze techniek nog?

Waar gif een eenmalige oplossing is en het gebruik van klemmen zeer arbeidsintensief, biedt de nieuwe methode een enorme tijdswinst. Het systeem legt automatisch een database aan van locaties, bewegingen, vangsten en onderhoudstaken. Op basis van deze data kunnen we de overlast makkelijk in kaart brengen en weten we waar we preventief moeten optreden. Deze gegevens vormen een enorme meerwaarde in de strijd tegen de rat.

Voorkomen is beter dan genezen. Welke tips geef je onze bewoners om deze ongewenste gasten te vermijden?

Preventie is altijd de eerste en de belangrijkste stap bij knaagdierenbestrijding. Bovendien is preventie de diervriendelijkste, de meest efficiënte en effectieve methode. Wie in een tuinhuis bijvoorbeeld konijnen- of vogelvoer opslaat, raad ik aan om de bewaardozen af te sluiten met een deksel. Anders loop je het risico dat ratten of muizen zich er gaan nestelen en hun buikje rond eten. Ook composthopen zijn de favoriete verblijfplaatsen van deze dieren. Daarom geef ik de voorkeur aan een compostvat. Dat kan je afsluiten met een deksel. Heb je toch een composthoop, dan verlucht je deze best af en toe. Keer de hoop om met een riek zodat je deze vochtig houdt. Zo voorkom je dat muizen of ratten er hun nest bouwen. Ze geven de voorkeur aan een droge rustige omgeving. Ook rondslingerende bloempotten, rommel… zijn ideale constructies waar ze zich verdoken houden. Verder is het belangrijk om huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken te bewaren en geen honden- of katten voeding buiten te laten staan. Deze tips toepassen, kan al een groot verschil maken.

Is ratten bestrijden niet vaak dweilen met de kraan open?

Ratten vermenigvuldigen zich inderdaad razendsnel. De vrouwtjes zijn tot vijf keer per jaar zwanger en worpen van tien tot twintig jongen zijn geen uitzondering. Maar als we met deze bakken nog een paar jaar langer werken, zal dat toch zeker zijn effect hebben. Zeker als je veel zwangere vrouwtjes kan vangen. Zo kan je volledige nesten uitroeien.

Hoe kunnen inwoners die overlast van ratten hebben in hun omgeving jou contacteren?

Ze kunnen contact opnemen met de technische dienst (03 887 84 76 of magazijn@aartselaar.be). Meldingen over ratten aan waterlopen of andere openbare plaatsen volg ik op. Voor een rattenplaag in huis en/of op privédomein, kan je best een gespecialiseerde firma inschakelen.

‘Preventie is altijd de eerste en de belangrijkste stap bij knaagdierenbestrijding’

 

Checklist om ongedierte te vermijden:

  • Gooi geen etensresten op een composthoop, maar composteer etensresten in een compostvat met deksel. Hiermee voorkom je dat er muizen en ratten in je vat kunnen klimmen.
  • Ruim je huisvuil regelmatig op en bewaar het in een afgesloten vuilbak.
  • Voeder kippen in een bak die op een hoogte staat.
  • Strooi geen vogelvoeding op de grond. Gebruik een voedersilo of een voedertafel.
  • Geef huisdieren zoals katten en honden binnen eten.
  • Muizen en ratten leven graag verdoken. Vermijd daarom zoveel mogelijk dat er schuilplaatsen zijn in en rond de woning waar de dieren nesten kunnen maken.
  • Vermijd aanplantingen die tot tegen de woning komen.

Meer tips en info rond de bestrijding van ratten vind je in volgende brochures: