Bewijs van de Belgische nationaliteit

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren:

  • persoonlijk bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis
  • online met uw eID en kaartlezer via: (Om een foutmelding te voorkomen verbind eerst uw kaartlezer en steek uw eID erin alvorens op onderstaande links te klikken.)

 

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie