Bewijs van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiƫle instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voorwaarden

Procedure

Naargelang uw situatie kan u het bewijs van leven aanvragen:

 • persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer (Om een foutmelding te voorkomen verbind eerst uw kaartlezer en steek uw eID erin alvorens op onderstaande links te klikken.)
 • schriftelijk bij de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft 

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart

 

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie