Bewijs van woonst

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden

Een bewijs van woonst kan opgevraagd worden voor iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Aartselaar.

De aanvraag kan gebeuren:

  • door uzelf
  • door een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
  • door een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager (en zijn of haar eigen identiteitskaart)

Procedure

U kan een bewijs van woonst aanvragen

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie