Brandveiligheidsattest

U hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

Vanaf 1 januari 2018 gelden er geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek.

Voorwaarden

Onder ‘gebouwen en lokalen toegankelijk voor het publiek’, worden volgende gebouwen verstaan:
Elke inrichting in een lokaal of een gebouw waar publiek toegang kan verkrijgen, o.a.
                    Dansgelegenheden, restaurants, frituren, eet- en drank-gelegenheden
                    Winkels, kappers
                    Wachtzalen van dokters, tandartsen, etc.
                    Bioscopen, theaters, culturele centra en polyvalente zalen
                    Sportzalen en –complexen en clubhuizen
                    Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
                    Jeugdhuizen en ontmoetingscentra
                    …

Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en hulpverlening binnen de gemeenten van de zone, maar zet zich ook in voor de brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen.

De preventiedienst van de hulpverleningszone werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen. Dit onder de naam ‘Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek

toegankelijke inrichtingen’. Er werd ook een uniforme procedure opgesteld voor de controle, de hercontrole en brandveiligheidsattestering van de publiek toegankelijke inrichtingen.

U kan het reglement en de bijhorende informatie raadplegen via https://rivierenland.hulpverleningszone.be.

 

Procedure

Voor een controleaanvraag kunt u bij de brandweer terecht.

Contactinformatie