Buurt aan de (maai)beurt

Binnen de bebouwde kom

De groendienst start half maart met het wekelijks maaien van alle speelpleinen, Laar en Klein Laar. Vanaf april tot eind oktober komen daar tweewekelijks alle andere grasvelden en plantenperken binnen de bebouwde kom bij.
Het maaisel wordt verwijderd! Er worden testen gedaan met bodembedekkende producten zoals hakselhout en lavakorrel om het onkruid tegen te gaan in onze plantvakken.

Buiten de bebouwde kom

Voor het maaien van de bermen buiten de bebouwde kom, moet de groendienst het Bermdecreet volgen, wat de spelregels vastlegt voor natuurlijkvriendelijk beheer van bermen. Zo is het verboden van biociden te gebruiken, mag er niet gemaaid worden voor 15 juni en is een tweede maaibeurt pas toegelaten na 15 september.

Deze timing heeft te maken met de biodiversiteit. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen ‘verplaatsen’ tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren.
Van de startdatum van 15 juni kan worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen. Bv. aan kruispunten voor een betere zichtbaarheid en bij overhangend gras langs fietspaden.

Het bermmaaisel wordt afgevoerd en gecomposteerd. Door het oprapen van het gras worden de bermen schraler en krijgen bloemen in de bermen steeds meer kansen.

Onze groendienst kan uiteraard niet in alle wijken tegelijkertijd aanwezig zijn. Wees dus geduldig. Ze komen langs, van zodra jouw buurt aan de beurt is.
Merk je toch een gevaarlijke zichtbaarheidssituatie op door bijvoorbeeld overhangend gras? Aarzel niet om dit te melden via www.aartselaar.be. Onze groendienst bekijkt of dit de eerstvolgende dagen op hun toer ligt en kan indien nodig een dringende interventie inplannen.

 

Contactinformatie