Camera’s tegen sluipverkeer in Lindenboslaan en wijk Koekoek

Foto camera traffic control

Na een succesvolle proefopstelling in wijk Ysselaar (Oudestraat), zullen recent de sluipverkeercamera’s ook in werking gegaan in wijk Lindenbos (Lindenboslaan). De camera’s zijn daar recent geplaatst en wij zijn nu volop bezig met de verdere uitwerking. Na de zomer start een zelfde project ook in wijk Koekoek (Koekoekstraat en P. Benoitlaan). Telkens gaat het om wijken die door hun specifieke ligging aan de A12 regelmatig met sluipverkeer te maken kampt dat verkeerslichten wil afsnijden en zo de leefbaarheid van deze woonwijken in het gedrang brengt.

De camera’s in wijk Koekoek zullen hangen vanaf midden Augustus. Ze worden dan operationeel gemaakt en wij zullen beginnen te handhaven vanaf 1 oktober 2022. Wie in één beweging vanuit de Pierstraat (bij inrijden van P. Benoitlaan of Koekoekstraat) doorrijdt naar de Koekoekstraat ter hoogte van de grens met Schelle, zal gedetecteerd worden als sluipverkeer en een boete ontvangen. Op die manier wordt het plaatselijk verkeer in die wijk gehandhaafd.