Chalet 'De Hamer'

Adres:
della Faillelaan 21
2630 Aartselaar
03 877 07 91

Klik hier voor de beschikbare data in 2020. Klik hier om te zien wanneer de Chalet in 2021 nog vrij is.

De chalet kan opgedeeld worden in 3 compartimenten of kan als volledige zaal gebruikt worden. Er zijn in alle ruimtes standaard tafels en stoelen voorzien. Er is geen drank voorradig, deze moet u zelf voorzien. 

 • Grote zaal

- 15 x 10 m
- 25 tafels (4 pers) & 100 stoelen
- 2 biljarttafels
- toog met grote en kleine ijskast

 • Middelgrote zaal

- 9 x 6 m
- 12 tafels (4 pers) & 48 stoelen & 5 aparte stoelen

 • Kleine zaal

- 6 x 6 m
- 8 tafels (4 pers) & 16 stoelen

Er is een keuken beschikbaar. Deze bevat een elektrisch vuur (4 kookplaten), een oven, een vaatwasmachine en een beperkte hoeveelheid servies en glazen die vrij gebruikt kunnen worden.

In Chalet De Hamer vindt u ook een beamerscherm en geluidsinstallatie.

In de Chalet is geen gemeentelijk drankenaanbod beschikbaar.

Voorwaarden

 • Het lokaal kan enkel worden afgehuurd door erkende Aartselaarse verenigingen voor activiteiten die de vaste gebruikers niet in de weg staan. 
 • Het gemeentebestuur betaalt voor de chalet een jaartarrief voor de auteursrechten op (muziek)uitvoeringen met audiotoestellen. Indien er live-muziek wordt gespeeld op een publieke activiteit dient u zelf de nodige regelingen te treffen m.b.t. de auteursrechten.
 • In Chalet De Hamer geldt voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt een maximaal geluidsniveau van 85dB(A).
 • Alle activiteiten dienen om 23u afgelopen te zijn (iedereen buiten en deur op slot).
 • Na elke activiteit moet de chalet proper en ordelijk worden achtergelaten:
  • de tafels en stoelen terug op hun oorspronkelijke plaats
  • gehuurd materiaal dat achterblijft opstapelen zodat het opgehaald kan worden.
  • alle lichten doven
  • de verwarming op minimum stand zetten.
  • De toog en alle gebruikte glazen reinigen, afdrogen en terug op hun plaats zetten.
  • Afval correct sorteren in de voorziene afvalcontainers.
 • In Chalet De Hamer geldt een algemeen rookverbod.
 • Omwille van de brandveiligheid:
  • Zijn kaarsen verboden.
  • Moet de noodverlichting steeds zichtbaar zijn.
  • Moeten alle nooduitgangen steeds een obstakelvrije doorgang hebben.

Procedure

Een aanvraag om de chalet te mogen gebruiken doet u via het online reservatiefomulier.

Dit kan per post of mail (cultuur@aartselaar.be) verstuurd worden of afgegeven worden op het secretariaat van de cultuurdienst.

Aanvragen tot gebruik van Chalet De Hamer kunnen maximum 1 jaar voor de activiteit worden aangevraagd. Wie wil, kan een optie nemen op de huurperiode. Deze blijft 14 dagen geldig.
De aangevraagde huurperiode moet zowel alle praktische voorbereidingen als de opruim- en afbraakwerken verbonden aan de activiteit omvatten. Indien de gebruiker de aangevraagde huurperiode overschrijdt, zonder dat de cultuurdienst hiervan voor de start van de huurperiode op de hoogte is gebrachtwordt hiervoor een bijkomende vergoeding aangerekend.

De vertegenwoordiger van de vereniging (= de persoon wiens gegevens ingevuld zijn op het reservatieformulier) zal:

- als contactpersoon fungeren
- aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
- de factuur voor de huur ontvangen
- indien nodig, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een verzekering.
Als gebruiker doe je het nodige om een verzekeringspolis af te sluiten die de burgerlijke aansprakelijkheid van je vereniging en de specifieke gebruikers dekt. De gemeentelijke cultuurraad biedt - tegen betaling - een standaard polis 'burgerlijke & contractuele aansprakelijkheid uitbating' aan (afgesloten bij Baloise). Als de gebruiker hiervan gebruik wenst te maken, moet hij/zij dit aanduiden op het reservatieformulier en moet de verzekeringspremie voor de aanvang van de huurperiode betaald worden op de Cultuurdienst (cash of via overschrijving op het rekeningnummer van de cultuurraad).

De sleutels dienen opgehaald/teruggebracht te worden op het secretariaat van de cultuurdienst tijdens de openingsuren. Na gebruik kunnen de sleutels ook in de brievenbus van de cultuurdienst worden gestoken.

Bedrag

Huurtarief: € 5 / uur

Uitzonderingen

Volgende verenigingen mogen gratis gebruik maken van De Hamer: OKRA, LBG, S-PLUS, Vl@S, KVG, Rode Kruis-Aartselaar, Bloedgevers en Ziekenzorg.

Regelgeving

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke lokalen.

Klik hier voor het reglement betreffende muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek.

Gebruik parking

De inrit van Chalet de Hamer (della Faillelaan 21) is niet toegankelijk voor bestuurders met uitzondering van 'personen met een handicap' en voor ' laden en lossen'. Voor parkeergelegenheid kunnen de gebruikers van Chalet de Hamer gebruik maken van de parking van CC 't Aambeeld(= aan de overzijde van straat).

Contactinformatie

 

Chalet

Chalet

Chalet

Chalet

Chalet

Chalet

Chalet