Cijfers

Aantal inwoners/geboortes/overlijdens (2021)

 

  Vrouwen  Mannen  Totaal
Aantal inwoners 7.359 7235   14.594
Aantal geboortes 76 72 148
Aantal overlijdens  71 65 136

 

Gemeentelijke profielschets

Voor elke gemeente is een profielschets beschikbaar met allerhande statistische info over de gemeente en haar OCMW.  

De gemeentelijke profielschets bestaat uit drie delen met gegevens over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert, met voornamelijk demografische cijfers;

  • de bestuurskracht van het gemeente– of OCMW-bestuur, met voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur;

  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers over Aartselaar geeft de profielschets het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten aan, alsook het gemiddelde van alle gemeenten binnen de cluster waartoe de gemeente behoort. Dit geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Meer info op www.lokalestatistieken.be.

De gemeente- en de stadsmonitor 2021

Aan de hand van een uitgebreide indicatorenset schetsen de omgevingsscanners een compleet beeld van elke Vlaamse gemeente en centrumstad:

  • Wonen inwoners graag in hun gemeente of stad?
  • Hoe tevreden zijn ze over de sport-, cultuur- en andere voorzieningen in hun gemeente?
  • Welke evoluties stellen we vast voor wonen, veiligheid of mobiliteit?
  • Wat is de financiële situatie van elke van onze lokale besturen?

Benieuwd naar de resultaten?

De volledige gemeente- en stadsmonotor van Vlaanderen vindt u hier
Vul bovenaan in de zoek 'Aartselaar' in om de gegevens van Aartselaar te bekijken.

Kerncijfers 2021

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, publiceerde in november 2021 de Kerncijfers 2021. Dit het een statistisch overzicht van België wat snel inzicht geeft in de voornaamste evoluties en de beschikbare basisgegevens.
Het gaat om thema's als landbouw, bevolking, werkgelegenheid en inkomen, mobiliteit, armoede, economie, ondernemingen en vastgoed.
De gedetailleerde tabellen en bijkomende cijfers vindt u op https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/kerncijfers-2021.U vindt er ook de brochure.

 

Contactinformatie