Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is het bewijs dat de woning op moment van controle beantwoordde aan de minimale Vlaamse woonkwaliteitseisen. Voor de verhuurder is dit kwaliteitslabel een nuttige aanvulling op de plaatsbeschrijving. Als huurder weet u dat uw huurwoning voldoende veilig en gezond is.

Als u een woning verhuurt in Aartselaar, dan moet deze over een conformiteitsattest beschikken indien ze minstens 40 jaar oud is en u een nieuw huurcontract afsluit. Het attest is 5 jaar geldig. De gemeentelijke verordening kunt u hier bekijken.

Er is ook een belastingreglement indien de woning niet voldoet aan de gemeentelijke verordening. Dit belastingreglement kunt u hier bekijken.

Voorwaarden

 • u verhuurt een woning in Aartselaar, of u bent eigenaar van een woning in Aartselaar die ongeschikt en/of onbewoonbaar werd verklaard
 • de woning beantwoordt aan de minimale Vlaamse woningkwaliteitseisen. Klik hier voor meer informatie
 • de woning beantwoordt aan de rookmeldersverplichting

Procedure

Voor deze dienst werken we samen met Igean dienstverlening. Klik hier om het conformiteitsattest on line aan te vragen bij Igean.

Indien u liever een papieren aanvraagformulier ontvangt, gelieve onze dienst te contacteren.

Een woningkwaliteitsonderzoeker komt na afspraak ter plaatse om de woning te inspecteren. Daarna wordt het conformiteitsattest opgestuurd.

Indien de woning tijdens het eerste bezoek echter niet in orde blijkt te zijn, krijgt u hieromtrent een brief met verslag van de noodzakelijke herstellingswerken. We vragen in dat geval om de gebreken binnen een redelijke termijn op te lossen. Er volgt een tweede controle enkele maanden later.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

Het conformiteitsattest is in Aartselaar 5 jaar geldig, maar vervalt vroeger in volgende gevallen:

 • er worden aan de woning ingrijpende renovatiewerkzaamheden uitgevoerd
 • de burgemeester heeft de woning ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaard
 • er wordt een proces verbaal opgesteld door de Vlaamse wooninspectie

Regelgeving

 • Decreet (15/07/1997) houdende de Vlaamse Wooncode
 • Decreet (01/06/2012) houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
 • Besluit van de Vlaamse Regering (06/07/2012) houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders
 • Besluit van de Vlaamse Regering (12/07/2013) betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen
 • Gemeentelijke verordening (26/02/2018) conformiteitsattesten
 • Gemeentelijk belastingreglement (26/02/2018) op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

Contactinformatie