Corona: maatregelen - update 7/8

Opgemaakt op 08/08/2020

Update 7/08

Omwille van de extreme hitte maakte het KMI bekend dat vanaf zaterdag 8 augustus code rood in nagenoeg het ganse het land van kracht zal zijn. Het agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om je verplaatsingen tijdens de warmste momenten van de dag te beperken. Verkoeling zoeken in de vroege en late uurtjes is dus aan te bevelen. 

Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. 
 
Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte is niet toegelaten.
  
Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijke plaats blijft de regel.

Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur.  

Update 5/08

Vanmiddag kondigde provinciegouverneur Cathy Berx tijdens een persconferentie de aanpassing van enkele coronamaatregelen aan. 
De politieverordening van de gouverneur dd. 5 augustus 2020 vind je hier terug.

Onderstaande FAQ werd aangevuld rekening houdend met deze aanpassingen.

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (zoals over sporten) over de maatregelen van de provincie vind je op de website van de gouverneur

Update 31/07

Zodat iedereen goed op de hoogte zou zijn van de geldende maatregelen in Aartselaar, verspreiden we de komende dagen een bewonersbrief. Hierin sommen we alles nog eens duidelijk op. Je kan de brief hier raadplegen.

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (zoals over sporten) over de maatregelen van de provincie vind je op de website van de gouverneur

Update 29/07 - FAQ

De FAQ werd geüpdated met de aangepaste maatregelen van 5 augustus 2020, genomen door de Provinciale Crisiscel. De politieverordening van de gouverneur dd. 5 augustus 2020 vind je hier terug.

Welke maatregelen zijn nu van toepassing in de gemeente Aartselaar?

Het Covid-19 virus rukt helaas weer op. De besmettingscijfers stijgen exponentieel. Om een tweede lockdown te vermijden en de besmettingen terug in te dijken, zullen we dus allemaal samen nog een extra inspanning moeten leveren. 

Daarom nam de burgemeester op 24 juli 2020 al strengere maatregelen.

Vervolgens besliste ook de nationale veiligheidsraad op 27 juli om de vorige (versoepelde) maatregelen terug te schroeven (ministerieel besluit van 28 juli 2020).

Gelet op de ernstige epidemiologische situatie in Antwerpen en onze regio voegde de Provinciale crisiscel daar voor onze gemeente nog extra (strengere) maatregelen aan toe (politieverordening van de gouverneur dd. 29 juli 2020).

Ingevolge dit gouverneursbesluit gelden voor het dragen van o.a. mondmaskers, horeca, evenementen, feestzalen, de registratieplicht, telewerk, sportactiviteiten en fitnesscentra,… in onze regio andere voorwaarden of strengere maatregelen dan op de rest van het Belgische grondgebied.

De politie zal actief controleren of deze maatregelen worden nageleefd.

We sommen deze toepasselijke maatregelen dan ook graag nog eens voor u op. Deze maatregelen gelden vanaf 29 juli en dit voor een periode van minstens vier weken.

Avondklok

 • In de provincie Antwerpen geldt een avondklok. Dit betekent dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u

 • Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u. U mag uw woning wel verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). 

 • Cafés en restaurants sluiten om 23.00u. (Buiten de provincie Antwerpen is het sluitingsuur 01.00u).


Uitbreiding mond- en neusmaskerplicht

 • In de provincie Antwerpen is iedereen boven de 12 jaar verplicht om een mond- en neusmasker (of een alternatief in stof) ten allen tijde bij zich te hebben op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen.

 • In de provincie Antwerpen is iedereen boven de 12 jaar verplicht om een mond- en neusmasker (of een alternatief in stof) te dragen op de openbare ruimte en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

  Deze verplichting geldt echter niet:
  • tijdens het nuttigen van eten en drinken
  • in de private sfeer (thuis)
  • tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
  • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Samenkomsten en sociale contacten beperken

 • De sociale bubbel wordt opnieuw beperkt. Een gezinsbubbel (wie onder één dak woont) zal nog contact mogen hebben met 5 andere personen (kinderen onder de 12 jaar zijn niet meegerekend). Die vaste groep geldt voor de komende 4 weken.

  U mag met deze 5 vaste andere personen nauwere contacten hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd wordt gerespecteerd. Natuurlijk moet u in elke situatie wel voorzichtig blijven. Met mensen die geen deel uitmaken van uw bubbel, moet u de veilige afstand altijd respecteren. Het is bovendien veiliger om een masker te dragen, ook al is er anderhalve meter afstand.

 • Er geldt een samenscholingsverbod. Zo mag niemand met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte.
  Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare ruimte.

 • Voor de meest getroffen zone*, waaronder onze gemeente, zijn alle publieksevenementen, kermissen en feesten ten strengste verboden. Alle feestzalen zijn dan ook gesloten, behalve voor uitvaartceremonies.

  * De meest getroffen zone in de provincie Antwerpen zijn Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht

Horeca

 • In alle horecazaken in de provincie Antwerpen moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen (≠ tafels) te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij ze van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding van min 1,8 meter.

 • In de provincie Antwerpen wordt gezelschap aan een tafel beperkt tot maximum vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. (Elders is dit tot maximum 10 personen beperkt volgens het Ministerieel besluit). 

 • Individuele registratie is verplicht. Er wordt gevraagd om je naam, e-mailadres en een telefoonnummer achter te laten zodat er in het kader van de contact tracing contact kan worden opgenomen in het geval dat er een besmetting zou zijn vastgesteld. De gegevens worden 4 weken bewaard en niet voor een ander doel gebruikt. 

 • Enkel zitplaatsen zijn toegestaan. Elke klant blijft ook aan de eigen tafel zitten. Verlaat hij de tafel (bv. voor een sanitaire stop), dan draagt de klant het mond- en neusmasker.

 • Een mond- en neusmasker is verplicht voor de uitbater, het zaalpersoneel en keukenpersoneel. 

 • Er is geen bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van éénmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter. 

 • Horecazaken in de provincie Antwerpen sluiten om 23 uur

 • De horecazaken zullen strenger gecontroleerd worden op de naleving van de geldende voorschriften. Bij overtreding kan de onmiddellijke sluiting volgen.

Nachtwinkel en verkoop van alcohol voor meeneem-gebruik

 • De nachtwinkels sluiten vanaf 22 uur.

 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Winkelen

 • Winkelen doet u opnieuw alleen. Een uitzondering geldt voor een minderjarigen die onder hetzelfde dak woont of een begeleider van een persoon die hulp nodig heeft.

 • U blijft maximaal 30 minuten in de winkel, behalve wanneer u een afspraak hebt.

 • De solden blijven behouden.

Markten

 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels.

 • U gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent.

 • Een bezoek aan de markt mag niet langer dan 30 minuten duren.

 • Op markten zijn kramen gericht op consumptie ter plaatse verboden.

Sporten

 • Er is geen verplichting tot het dragen van een mond- en neusmaker tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate dat deze sport beoefend wordt in de daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.

 • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

 • Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

  Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
  o De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
  o Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
  o Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
  o Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

  Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  o De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
  o Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
  o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  o Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

  Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  o De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
  o Enkel contactloos sporten is toegestaan
  o Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

 • Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

  • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10 steeds dezelfde personen
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan
  • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het  aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Evenementen, feesten en kermissen zijn verboden

 • De komende vier weken zijn in zwaarst getroffen zone, waaronder onze gemeente, alle publieksevenementen, feesten en kermissen verboden.  Onze ‘grote kermis’ eind augustus zal daardoor dan ook niet kunnen doorgaan.

 • Alle feestzalen zijn gesloten, behalve voor uitvaartceremonies.

 • Het gemeentebestuur van Aartselaar laste eerder al haar zomerevenementen af. Enkel de drive-in cinema van 22 en 23 augustus staat nog op het programma. Deze zal mogelijk evenmin mogen doorgaan (informatie volgt nog).

Reizen en quarantaine

 • Komt u van een land of gebied dat rood is ingekleurd: dan is quarantaine verplicht.

 • Komt u van een land of gebied dat oranje is ingekleurd: dan is quarantaine aanbevolen.

 • Iedereen die terugkomt uit het buitenland, vult een contactformulier in. Ook als je met de auto de grens oversteekt. Hier vind je meer informatie over dit document en hier kan je het formulier invullen.

Telewerken

 • Telewerk wordt in de provincie Antwerpen verplicht, behalve wanneer dit gelet op de aard van de activiteit en functie volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

Zomerkampen en speelpleinwerking

 • Voor de speelpleinwerkingen en de zomerkampen verandert er niets: de bubbels van 50 personen blijven bestaan.

Contact tracing en registratie

Samen met de huisartsenkring en de dienst noodplanning werken we mee aan de contact tracing. Registratie van gegevens is daarvoor belangrijk en wordt dan ook opgelegd in volgende gevallen: 

 • Verplichte individuele registratie van gegevens van de klanten in de horecazaken. Uw gegevens worden4 weken bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd.

 • Verplichte registratie van gegevens van bezoekers in woonzorgcentra en serviceflats. (Bezoekregeling WZC’s werd twee weken geleden al teruggeschroefd). Uw gegevens worden 14 dagen bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd. 

 • Verplichte registratie van klanten/bezoekers in andere plaatsen waar mensen langere tijd actief samen doorbrengen (bv. zwembad, welnesscentra, casino’s). Uw gegevens worden 4 weken bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd. 

Testing 

 • Huisartsen en spoeddiensten zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest.

 • Contacteer altijd eerst uw huisarts. De capaciteit van de triageposten wordt terug opgevoerd.

Gouden regels

Daarnaast blijven uiteraard ook de volgende gouden regels ten alle tijde gelden:

 • Wees en blijf steeds voorzichtig.

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel. Was je handen, geef geen hand of kus bij een begroeting.

 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.

 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.

 • Denk aan de social distancing. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel (= de 5 vaste personen waar uw gezinsbubbel contact meer heeft). Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

 • Voor vele sectoren gelden bijzondere protocollen. Leef deze na.

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan. #samensterk

Het Ministerieel Besluit van 27 juli 2020 vind je hier terug.

De politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 kan je hier raadplegen.

Update 28/07

 

Gisteren werden er beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de gouverneur, met gevolgen voor Aartselaar.

We wachten nu nog op de juiste teksten en concrete omschrijvingen. Het besluit van de gouverneur zal er pas morgen zijn.

Er zijn al bijzonder veel vragen gesteld en we proberen u te antwoorden zo goed het kan, maar definitieve antwoorden zullen we u pas morgen kunnen bieden.

Alleszins gaan we alles zeker zo goed mogelijk trachten te communiceren en uit te leggen. In afwachting: wees voorzichtig, houd afstand, denk aan de handhygiëne en draag aub een mondmasker waar het moet en kan. #samensterk

Het burgemeestersbesluit rond het dragen van een monsmasker is trouwens nog van toepassing tot dat van de gouverneur er is.

Update 27/07

Provinciale crisiscel neemt bijkomende maatregelen. Ook strengere maatregelen bij gouverneursbesluit voor de gemeente Aartselaar.

Antwerpse Provinciale Crisiscel neemt bijkomende maatregelen

Gouverneur Cathy Berx: “De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen die tot doel hebben om de verspreiding van het Corona-COVID-19 virus een halt toe te roepen met een zo beperkt mogelijke impact op de economie. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren. 

Deze maatregelen zijn ingegeven door de informatie  over de bronnen van de besmetting. Over die info beschikken we sinds kort, en die bronneninformatie zullen we ook in de toekomst gebruiken.

Mochten er bijkomende besmettingsbronnen of tendenzen opduiken, dan zullen we bijkomende maatregelen  moeten nemen. Na een eerste toets door al onze burgemeesters, die de maatregelen al konden inkijken, zal er een Provinciaal Besluit opgemaakt worden. Dat besluit zal in de loop van morgen worden gepubliceerd.  De maatregelen gaan meteen van kracht, en zullen vanaf de publicatie van het Provinciaal Besluit strikt gehandhaafd worden.

Gouverneur Cathy Berx gaf inmiddels ook de opdracht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om op basis van artikels 47 en 79 van het Decreet betreffende het Preventieve Gezondheidsbeleid, elke persoon die COVID-positief test het bevel te geven tot stringente thuisisolatie (tijdelijke afzondering door thuisisolatie). Aanvullend moet het Agentschap Zorg en Gezondheid waken over de naleving er van. Cruciaal om deze crisis te bedwingen, is immers dat alle mensen die COVID-positief zijn, in een strikte thuisisolatie blijven.

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00u.
 • Mondneusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis)
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.
 • Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten.
 • Alle fitnesscentra sluiten.

Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus.   De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Gouverneur Cathy Berx: “Tot mijn grote spijt is de evolutie van het Corona-COVID-19 in de provincie Antwerpen van dien aard dat de welgekomen federale verstrengde matregelen niet zullen volstaan.   Daarom vergaderden we vanmiddag meteen met de Provinciale Crisiscel  om rekening houdend met die gegevens bijkomende maatregelen uit te werken die nodig zijn voor provincie Antwerpen in het algemeen en  regio en stad Antwerpen in het bijzonder.

Ik besef ten volle dat iedereen al zware offers bracht de voorbije maanden, en daarom is het ook buitengewoon jammer dat wij, dat onze sterke regio, nu geconfronteerd worden met een zeer sterke toename van het aantal besmettingen, wat mogelijk ook zal leiden tot een toename van de ziekenhuisopnames en helaas mogelijk ook van het aantal overlijdens.

Om de verdere verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan, vraag ik ook uitdrukkelijk aan iedereen om geen onnodige verplaatsingen te maken naar de meest getroffen zone, naar de Antwerpse regio dus, en ook omgekeerd.  Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet elders feesten, breng u zelf en anderen niet in gevaar.

Ik reken op iedereen om alle maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen, om zo nog verdere en bijkomende maatregelen te vermijden. Wees creatief in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Hier moeten we samen door, u en ik, iedereen.

Bovenal wens ik dat u en uw naasten gezond zullen blijven de komende maanden, dat u en iedereen die u dierbaar is zelf zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, de maatregelen opvolgt en zo mee zorg draagt voor de gezondheid van ons allen.”

Update 26/07

Welke maatregelen zijn nu van toepassing in de gemeente Aartselaar?

Covid-19 rukt weer op. De incidentiegraad voor Aartselaar bedraagt vandaag 49 op 100.000. Dit is dus 2,5 meer dan de risicodrempel van 20 op 100.000. 

Zowel de nationale veiligheidsraad, de gouverneur als de gemeente zelf namen dan ook extra maatregelen. 

We sommen voor u graag de belangrijkste maatregelen, specifiek voor onze gemeente, even op. (Onder voorbehoud van wat er op de NVR van maandag 27 juli 2020 zal beslist worden)

Mond-en neusmaskers

 • Verplicht vanaf 12 jaar
  • in de publieke delen van de openbare gebouwen en winkels.
  • in de openbare ruimte op het ganse grondgebied van de gemeente, tenzij men jogt, sport of fietst (bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gevraagd worden).
   Opmerking: 
   De gemeente is op dit punt (samen met de Rupelstreek) inderdaad strenger dan wat de nationale veiligheidsraad en het besluit van de gouverneur oplegt (“verplichting in drukke publiek toegankelijke plaatsen”).
  • We volgen daarbij het advies van de huisartsenkring zoals gegeven in onze veiligheidscel. Het heeft ook het voordeel van de duidelijkheid.
  • Deze maatregel zal uiteraard worden geëvalueerd. Maar versoepelen achteraf is beter dan te moeten verstrengen na een extra toename van de besmettingen.
  • in de horeca, behalve wanneer men aan de eigen tafel zit 
 • Aanbevolen in bedrijven en het verenigingsleven.

Sociale contacten beperken

 • De sociale bubbel wordt in de provincie Antwerpen beperkt tot 10 vaste contacten voor de komende 4 weken. Iedereen wordt met aandrang verzocht om 10 contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven. 
 • Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein. 
 • Respecteer de fysieke afstand ook binnen uw sociale bubbel. 
 • Stel uw privéfeesten uit.

Contacttracing en registratie

Samen met de huisartsen en de noodplanning werken we zelf aan de contacttracing. Registratie van gegevens is daarvoor belangrijk. 

 • verplichtte registratie van gegevens van de klanten in de horecazaken, die dan 14 dagen bewaard worden
 • verplichte registratie van gegevens bezoekers in woonzorgcentra en serviceflats. (Bezoekregeling WZC’s werd twee weken geleden al teruggeschroefd).
 • aanbevolen registratie van klanten/bezoekers in fitnesscentra

Testing 

 • Huisartsen en spoeddiensten zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest.
 • Contacteer altijd eerst uw huisarts. De capaciteit van de triageposten wordt terug opgevoerd.

Nachtwinkel

 • De nachtwinkels sluiten vanaf 22 uur.

Reizen en quarantaine

 • komt u van een land of gebied dat rood is ingekleurd: dan is quarantaine verplicht
 • komt u van een land of gebied dat oranje is ingekleurd: dan is quarantaine aanbevolen.

Gouden regels

Daarnaast blijven uiteraard ook de volgende gouden regels ten alle tijde gelden:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

Update 24/07

Mondmasker verplicht op openbaar domein in Aartselaar en Rupelgemeenten

De veiligheidscel Rupel (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst) en Aartselaar verplichten vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar op alle openbare plaatsen in deze gemeenten.

Vanaf zaterdag 25 juli is het verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar domein van Aartselaar en de Rupelgemeenten. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Dat besliste de veiligheidscel op een vergadering deze middag naar aanleiding van de recent verkregen besmettingscijfers. Ook de huisartsenkring en in het bijzonder de coördinerend triage-arts gaven het uitdrukkelijk advies om tot deze verplichting over te gaan. De situatie in onze regio is immers zeer ernstig, de cijfers stijgen exponentieel. Zo kwam er deze ochtend zowat om het half uur een positief testresultaat binnen.

Om een tweede lockdown te vermijden en in het belang van de gezondheid van eenieder, is deze extra maatregel absoluut nodig. Dat de maatregel geldt voor het ganse grondgebied, heeft het voordeel van de duidelijkheid. 

De politie zal controleren of de mondmaskerplicht wordt nageleefd. De eerste dagen zal de controle een eerder sensibiliserend karakter hebben. Boetes zullen nog niet meteen uitgeschreven worden, tenzij voor wie halsstarrig de verplichte maatregelen negeert. 

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel. Zo hoef je bij het sporten, fietsen of joggen geen mondmasker te dragen. Ook bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gemaakt worden.

We beseffen dat dit geen evidente maatregel is en wederom een inspanning van onze bevolking wordt gevraagd. 

Uiteraard blijven ook andere maatregelen nodig, zoals de handhygiëne en afstand houden. Wees voorzichtig en beperk aub ook uw sociale contacten of maak uw bubbel kleiner.

Alleen wanneer we allemaal samen de verantwoordelijkheid opnemen, kunnen we het tij misschien nog keren.

Zorg voor jezelf en de anderen. #samensterk

Het Besluit Burgemeester van 24 juli 2020 rond deze maatregel vind je hier terug.

Update 23/07

Nationale Veiligheidsraad kwam vanochtend samen.
Herbekijk hier de persconferentie: https://www.youtube.com/watch?v=6PI3xTnHx_E

De eerder geplande versoepelingen voor o.a. de evenementensector (fase 5) zijn van de agenda geschrapt. Het aantal besmettingen neemt opnieuw dagelijks toe. De cijfers zijn nog niet alarmerend, maar gaan niet de goede richting uit. Dus er kan nu nog ingegrepen worden. En dat gaan we met zijn allen moeten doen.

Om de cijfers beter te begrijpen komen er opnieuw persconferenties van Siensano samen met het Crisiscentrum. Die zullen plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag.

Blijf de basisregels goed volgen:

 • handen wassen,
 • liever buitenshuis dan binnen samenkomen
 • afstand houden (heel belangrijk!)
 • geen activiteiten voor meer dan 15 mensen. Dat is geen raadgeving, dat is een verplichting. Iedereen moet zich hieraan houden. Anders zal er binnenkort toch nog een verkleining van de bubbel komen.

Onderstaande regels gaan in op zaterdag 25 juli 2020:

Mondmaskers:

Er komt geen algemene mondmaskerplicht, maar vanaf zaterdag zijn ze wel bijkomend verplicht:

 • op markten
 • op drukke plaatsen zoals winkelstraten (dit kan lokaal door de burgemeester bepaald worden)
 • in de horeca, behalve als je aan je tafel zit
 • in de publieke gedeelten van openbare gebouwen

Culturele en andere evenementen

Er komt geen verhoging in de aantal toegelaten aanwezigen t.o.v. juli

Horeca

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht als je je verplaatst, aan je tafel mag je het afzetten.
 • Horeca-uitbaters zullen je mailadres of telefoonnummer vragen. Dit om snel te kunnen handelen en iedereen op te sporten als er een besmetting zou zijn. Deze gegevens worden 14 dagen bijgehouden en mogen voor niets anders gebruikt worden.

Nachtwinkels

Het sluitingsuur wordt vervroegd naar 22 uur. Dit om te voorkomen dat café-gangers na hun uitje op café nog drank zouden halen om daarna met een aantal mensen het uitje nog verder te zetten, op openbaar domein of thuis. 

Plaatselijke maatregelen

Burgemeester hebben richtlijnen gekregen om op te treden als er in de gemeente een besmettingshaard ontstaat. Dit gebeurt steeds in overleg met de hogere overheid. Zo handelen de burgemeesters in gelijkaardige situaties uniform over heel België

Vakantie

 • Pas ook hier de basisregels toe
 • Hou je ook aan de bijkomende plaatselijke maatregelen
 • Kom je uit vakantie uit het buitenland, dan vul je een digitaal contactformulier in. Ongeacht uit welke kleurenzone je komt of met welk vervoermiddel je reisde.
 • Info over de kleurencodes: http://diplomatie.belgie.be

Het Ministrieel Besluit van 24 juli 2020 lees je hier.

Het aanvullend ministrieel schrijven inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen vind je hier.

 

Update 22/07

Om een nieuwe besmettingsgolf tegen te gaan in Aartselaar, vaardigt de burgemeester 2 besluiten uit:

 • Het is verplicht om vanaf vrijdag 24/7 op de wekelijkse markt een mondmasker te dragen.
 • Het is verplicht om vanaf heden in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en ocmw-gebouwen een mondmasker te dragen.

Daarnaast zullen er ook meer controles komen op het volgen van de maatregelen in de horeca. Want daar is de vorige weken opgevallen dat niet alle klanten het even nauw nemen met de opgelegde maatregelen.

Besluiten burgemeester

Het persbericht hierover kan je hier nalezen.

 

Update 10/7

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om een mondmasker te dragen:

 • in winkels en winkelcentra
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.

Deze lijst kan aangepast worden afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land.
Het is aangeraden een masker te dragen op plaatsen waar je niet voldoende afstand kan houden.

Vergeet niet: de basisregels gelden nog steeds. Was je handen met water en zeep en hou 1,5 m afstand.

❗️Let op: mondmaskers zijn enkel effectief als ze op de juiste manier gedragen worden.
Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker.

Je kan bij de apotheker nog steeds je gratis mondmasker afhalen dat de federale overheid ter beschikking stelt.
Neem hiervoor je eID mee.

Het Ministrieel Besluit van 10 juli 2020 lees je hier.

Update 1/7

Vanaf 1 juli gaan we naar fase 4 in de versoepelingen.
Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 4 die ingaat op 1 juli 2020.

We sleutelen momenteel nog aan overzichtelijke informatie over het organiseren van evenementen in Aartselaar.
Het Covid Event Risk Model (de scan die toont of je evenement corona-proof is) en de uitleg erover vind je al op www.covideventriskmodel.be

Updat 24/6

Deze namiddag vond er een persconferentie plaats van de Nationale Veiligheidsraad. Vanaf 1 juli gaan we naar fase 4 in de versoepelingen.
Dit wil niet zeggen dat het virus weg is. We moeten voorzichtig blijven. De gouden regels blijven dan ook gelden
- respecteer de hygiënemaatregelen
- doe activiteiten bij voorkeur buiten
- neem voorzorgsmaatregelen als je in contact komt met risicogroepen
- respecteer een veilige afstand (anders is een mondmasker sterk aangeraden)

Alle info lees je op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

 

Update 5/6

Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 3 die ingaat op 8 juni 2020.
De aangepaste lijst met vragen en antwoorden zal beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/faq vanaf zondag 7 juni 2020.

Update 3/6

Op 3 juni 2020 de persconferentie van de Nationale VeiligheidsRaad plaats over de ingang van fase 3 in de versoepeling van de maatregelen. Deze fase gaat in op 8 juni.

Het virus is er nog, heel de zomer, en wellicht nog veel langer!
Het is dus heel belangrijk dat we de social distancing maatregelen en hygiënische voorschriften blijven respecteren! Dit blijft een verantwoordelijkheid van iedereen.

Het doel van de versoepelingen sinds 4 mei, is vrijheden terugkrijgen, maar telkens met het oog op de gezondheidsindicatoren.
Die resultaten zijn nog altijd positief, beter dan verwacht. En dit is de inspanning van iedereen, bedankt.
Daardoor kunnen we nu naar een cruciale volgende stap. Fase 3 vanaf 8 juni. 
Vanaf nu redeneren we terug vanuit onze vrijheid, waarin alles is toegestaan, behalve de specifiek vermelde activiteiten.
Dit is een groot kantelmoment voor onze vrijheid, want in de vorige fasen gingen we nog altijd uit van het principe: 'alles is verboden, behalve...'

Over het algemeen blijven verboden: massabijeenkomsten en activiteiten waar mensen sowieso dicht naast mekaar staan, bewegen
Daarnaast zijn er specifieke regels per sector.

Individueel:

 • Hygiëneregels blijven essentieel (handen wassen, elleboog niezen, papieren zakdoeken, …)
 • Activiteiten doe je liefst buiten (risico op besmetting kleiner) of in goed geventileerde ruimtes
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor contact met risicogroepen
 • Bewaar altijd een veilige afstand. Dit mag iets losser geïnterpreteerd worden in eigen huishouden, kinderen onder mekaar tot 12 jaar en uitgebreide bubbel (zie volgend punt): maar geen knuffels en kussen
 • Is veilige afstand niet mogelijk (bv op drukke op openbare plaatsen): draag een mondmasker
 • Contactbubbel mag uitgebreid worden naar 10 personen per week (dit is een individueel recht)
 • Let op: iets in groep doen wordt beperkt tot max. met 10 personen, dit geldt in tuin, bij u thuis, in het park, op restaurant

Georganiseerde activiteiten:

 • Alles start terug op, telewerk blijft als het mogelijk is
 • Specifieke draaiboeken per sector
 • Vrijwilligerswerking senioren: er komt een manifest om dit terug mogelijk te maken

Horeca

 • 10 personen per tafel
 • 1,5m tussen tafels
 • Open tot 1 uur
 • Iedereen blijft aan tafel
 • Ober draagt mondmasker

Vanaf 1 juli mogen ook casino’s , banketten en receptiezalen (max 50 aanwezigen) terug open
Niet voor eind augustus: discotheken en andere dansgelegenheden

Nachtwinkels: open tot 1 uur

Cultuur

 • Culturele activiteiten zonder publiek kunnen starten 
 • Vanaf 1 juli ook culturele voorstellingen (incl bioscopen) met publiek, max 200 personen, met afstand, zittend
 • Dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden

Sport

 • Sportactiviteiten: alles kan terug starten, op voorwaarde dat ze het protocol volgen
 • Met uitzondering van contactsporten (enkel fysiek trainen): voetbal, basket, boksen, …
  die moeten wachten tot 1 juli
 • Zwembaden, wellnesscentra: blijven gesloten tot 1 juli
 • Bij sportactiviteiten is vanaf 1 juli ook terug publiek toegestaan, zij het alleen zittend

Levensbeschouwingen

 • Ceremonieën: max 100 aanwezigen (200 aanwezigen vanaf 1 juli)
 • Opgelet: feest nog niet 
 • Geen fysieke contacten in rituelen

Reizen:

 • uitstapjes van enkele dagen in België zijn toegestaan
 • vanaf 15 juni gaan onze grenzen open, samen met een groot aantal landen in Europa (check de website van Buitenlandse Zaken)
 • Opgelet: om te reizen moeten ook de grenzen van het land waar je naartoe wil, open zijn!
 • De voorwaarden om te reizen buiten Europa worden bepaald op Europees niveau

Kermis/ volksfeesten:

Deze brengen altijd veel volk op de been.
Organisatoren kunnen checken in een online tool of hun activiteit kan doorgaan zonder risico’s

Grote evenementen blijven verboden tot minstens eind augustus

Gemeentelijke versoepelingen 

Wat de versoepelingen inhouden voor Aartselaar, lees je op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.

Fase 4 en 5 in juli en augustus

In juli en augustus gaan er nog versoepelingsfasen volgen, als de gezondheisindicatoren gunstig blijven evolueren.
Het is dus belangrijk dat iedereen zijn uiterste best bijft doen!

#samensterk

Update 25/5

Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent onder andere de opening van de buurtspeeltuinen in openlucht.

Update 20/5

Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent het bezoeken van een tweede verblijf.

Update 13/5

Op 13/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad. Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je een antwoord op de meeste vragen.

Update 6/5

Op 6/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad. Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je het aangepaste overzicht met vragen en antwoorden.

Update 24/4

In de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april, werd de exitstrategie uit deze coronacrisis voorgesteld.

Het aantal besmettingen in ons land daalt stilaan maar zeker.
Als de dalende lijn blijft aanhouden, kunnen we vanaf 4 mei starten met een gefaseerde versoepeling.
De situatie wordt dag na dag geëvalueerd. Als het aantal besmettingen opnieuw stijgt, zullen de maatregelen terug strenger worden.
Of we overgaan naar een volgende fase, wordt altijd 1 week voor de voorziene datum bekend gemaakt.

Je kan de presentatie (in pdf) bekijken die getoond werd tijdens de persconferentie

Op 30 april is er een nieuw Ministrieel Besluit verschenen met de regels voor fase 1a vanaf 4 mei 2020. Klik hier om dit te bekijken.
De details van de maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.
Je vindt er ook heel wat vragen en antwoorden.

We rekenen op jouw medewerking! Als we de maatregelen niet volgen, gaan we mogelijk niet naar een volgende versoepelingsfase of moeten we zelfs een stap terug zetten.

Naast versoepeling van de maatregelen zal er ook meer getest worden.
Het streefdoel is om iedereen met symptomen te testen.
Daarnaast wordt in elk gewest een contactcenter opgericht dat contacten opspoort van besmette personen. Zo kunnen ook zij tijdig getest worden.

 

Aangepaste dienstverlening

Wat deze maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, leest u op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.

Socio-economische steunmaatregelen

 

 

Contactinformatie