Corona: maatregelen - update 25/10

Opgemaakt op 19/10/2020

Update 25/10

De Vlaamse Minister van onderwijs verlengt ook in Vlaanderen de herfstvakantie tot 11 november 2020

Update 23/10, 15 uur

Het sectorprotrocol van de jeugdwerking gaat naar code rood.
Belangrijke boodschap is:

 • zoek geen grenzen op van de regels,
 • doe je activiteiten maximaal buiten,
 • zorg dat begeleiding mondmaskers aandoet (ook bij –12-jarigen),
 • en mondmaskerplicht geldt vanaf 12 jaar nu ook voor buiten als afstand niet bewaard kan worden.

Een samenvatting van de regels vind je op de website van Ambrassade

Update 23/10, 10 uur

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4. De strengere regels zijn nodig

 • om ziekenhuizen te ontlasten,
 • te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten,
 • de gehele economie stilvalt
 • en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht.
De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.
Ook de eerdere regels die aangekondigd werden op 16 oktober 2020 (MB van 18 oktober 2020) blijven gelden tot 19 november 2020

Ministrieel Besluit van 23 oktober 2020

Het gaat om de volgende strengere coronaregels voor sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs:

 1. Sportevenementen:
  - alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. 
  - alle amateurwedstrijden worden opgeschort.
  - Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. - het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is.
  De regel geldt niet voor eerstejaars.

 3. Indoor culturele evenementen: maximum 40 personen.
  Indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.

 4. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 5. Pretparken worden tijdelijk gesloten.

 6. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

 7. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

covid-19 maatregelen van 23 oktober 2020 in icoontjes  

Update 18/10: 

Het ministrieel besluit van 18 oktober 2020, dat van kracht is vanaf 19 oktober

Update 16/10: Alarmfase 4

Strengere maatregelen om niet naar volledige lockdown te moeten gaan
Het Overlegcomité nam op 16 oktober kennis van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.
Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt 2,5 keer hoger dan eind maart.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist.

Deze gaan in op maandag 19 oktober en gelden voor een maand, dus tot donderdag 19 november.
Daarna volgt een evaluatie.

Maatregelen:

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 5. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden.
  Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 6. Cafés en restaurants worden gesloten. Na 2 weken volgt een evaluatie.
  Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur
  Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden,
  behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
  Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur,
  behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 9. Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10
  Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 10. Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Economische steunmaatregelen

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen.

 • Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen.
 • Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd.
 • Er komt ook een vrijstelling van RSZ.

Info en vragen

 • Een overzicht met veel gestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be
 • Je kan met vragen ook opnieuw terecht op het gratis nummer 0800 14 689

 

 

Update 8/10

Het Ministrieel Besluit van 8 oktober 2020 over de maatregelen die gelden vanaf 9 oktober (zie hieronder)

 

Update 6/10

De Federale Regering kondigde vanmiddag verstrengde maatregelen aan om de snel stijgende coronacijfers af te remmen.
Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag 9 oktober 2020 en gelden tot maandag 9 november 2020.
Een oproep aan iedereen om deze strikt te volgen.
Doe het voor jezelf, je naasten, onze zorgverleners, onze ondernemers, ....
Alleen met zijn allen samen lukt dit.

 • Nauwe contacten:je mag nog max. 3 nauwe contacten hebben per maand. Dit zijn personen waarmee je geen afstand houdt, geen mondmasker draagt, knuffelt (indien nodig)
 • Bijeenkomsten bij je thuis: elk gezin mag nog max. 4 personen ontvangen thuis (waarmee je afstand houdt of een mondmasker draagt als zij niet behoren tot je sociale contacten)
 • Niet-georganiseerde bijeenkomsten buiten: kunnen voortaan nog met max. 4 personen
 • Bijeenkomsten op café kunnen voortaan nog met max. 4 personen
 • Cafés moeten sluiten om 23 uur
 • Telewerk wordt sterk aangeraden (meerdere dagen per week) om zoveel mogelijk verplaatsingen (en dus bv. drukte op openbaar vervoer) te vermijden.

 • Ook de provinciale maatregelen uit de politieverordening van 1 oktober 2020 blijven gelden in de Provincie Antwerpen (zie verder op deze pagina)

kleurvlakken met grafische voorstelling van de maatregelen

Er werd ook een coronacommissaris aangesteld: Pedro Facon
Hij zal zo snel mogelijk de kleurenbarometer uitwerken en voorstellen.

Corona-app: Ondertussen werd ook de coronalert-app gelanceerd. Je kan deze downloaden in de Google Play Store (android) en in de App Store (iPhone).
Wij raden iedereen met een smartphone aan dit te doen en te installeren. Je helpt er niet alleen jezelf mee, ook anderen.
Een filmpje van hoe je deze app moet installeren vind je op youtube.

afbeelding van supermanlogo in smartphone met campagnezin Coronalert app

Update 1/10

Bijkomende maatregel Provincie Antwerpen: in een straal van 200 m rond scholen is het verplicht een mondmasker te dragen (ook met de fiets).

Dit geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden aan kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.

De covid 19-epidemie is niet voorbij, maar we moeten een manier zoeken om een 'nieuw normaal' leven te gaan leiden.
Het ministerieel besluit dat van kracht is vanaf 1 oktober, vind je hier.
Een overzicht met veelgestelde vragen vind je op www.info-coronavirus.be

Samenvatting van de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op 23.09.2020 is te herbekijken op https://www.youtube.com/watch?v=_B6XzfTEkTw

Vanaf 1 oktober 2020 gelden volgende maatregelen

Mondmaskers

(Provincie Antwerpen, volgens Politieverordening 01.10.2020):

Je bent verplicht om een mondneusmasker te dragen op de plaatsen die bepaald zijn door middel van de federale richtlijnen.

 • in winkels en winkelcentra
 • op elke private of publieke druk bezochte plaatsen (bv. een drukke winkelstraat)
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningscentra, musea en bibliotheken
 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.
 • op het werk en op elke plaats waar het niet mogelijk is  om op veilige afstand van mekaar te blijven.

In de Provincie Antwerpen heb je steeds een mond- en neusmasker op zak (vanaf 12 jaar).

In de Provincie Antwerpen is het verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondneusmaker of elk alternatief in stof te dragen, op volgende plaatsen en tijdens volgende activiteiten:

 • Op markten (met inbegrip van rommelmarkten, brocantemarkten en beurzen),
 • Openbare gebouwen (voor publiek toegankelijke delen)
 • De omgeving van onderwijsinstellingen: het dragen van een mondneusmasker is verplicht tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200m van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs
 • Winkelstraten (tijdens openingsuren van handelszaken), markten, brocante- en rommelmarkten, en kermissen
 • Tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten
 • Tijdens evenementen, voorstellingen, lessen in auditoria en wedstrijden, zowel binnen als buiten
 • Tijdens statische betogingen op de openbare weg

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Een overzicht met vragen en antwoorden vind je op de website van Cathy Berx

*******

De 6 gouden regels blijven essentieel:

 1. pas de hygiënemaatregelen zoals handen wassen strikt toe
 2. doe zoveel mogelijk activiteiten buiten
 3. bescherm kwetsbaren (65+ of personen met zwakkere gezondheid): hou 1,5m afstand en draag een mondmasker
 4. hou altijd de veilige afstand van 1,5m
 5. sociale contacten:
  je mag iedereen zien die je wil, als je op afstand blijft of een mondmasker draagt als de veilige afstand niet kan (beperkt tot max 10 personen tegelijkertijd bij je thuis of op straat)
  nauwe contacten
  dit zijn personen buiten je gezin waar je de veilige afstand niet bij houdt, langer dan 15 min en zonder masker:
  iedereen (individueel recht) mag x aantal personen per maand kiezen waarmee hij /zij deze maatregelen laat vallen en zelfs mag knuffelen.
  Beperk deze contacten zoveel mogelijk.
  Het aantal kan variëren tussen 1 en 5 (referentiecijfer), afhankelijk van de epidemiologische situatie.
  Momenteel is dit max 5 personen.
 6. Bijeenkomsten:
  Zelf georganiseerde: tot max. 10 personen (kinderen niet meegerekend)
  Ook bijeenkomsten op straat: tot max. 10 personen
  Professioneel georganiseerde (incl.trouwfeest, verjaardagsfeest, ... op restaurant, in feestzaal, brasserie):
  geen max. atl. personen,
  regels horeca worden strikt gevolgd,
  dansfeesten zijn niet toegestaan
  Evenementen met publiek: max 200 binnen, max 400 buiten

 

*******

Quarantaine:

 • Symptomen?
  Contacteer huisarts + 7 dagen in quarantaine + zo snel mogelijk laten testen
  -> positief: je blijft in quarantaine
  -> negatief: je mag terug buiten als je gezondheid het toelaat

 

 • Geen symptomen maar nauw contact gehad met iemand die positief test?
  7 dagen in quarantaine (telt vanaf dag van het contact) + 1x laten testen op 5e dag
  -> positief: je quarantaine wordt met 7 dagen verlengd
  -> negatief: je mag uit quarantaine na 7e dag

 

*******

 

Reizen:

 

 • Terugkeer uit oranje zone: geen test

 

 • Terugkeer uit rode zone: quarantaine van 7 dagen + test op 5e dag (zie regels quarantaine hierboven)
  Je kan onder deze verplichting uit na het invullen van een online zelfbeoordelingsdocument, dat gevalideerd wordt

 

*******

 

Epidemie-barometer:

 

 • wordt aan gewerkt door Celeval, het orgaan dat de overheid adviseert.
 • zal in de eerste plaats kijken naar het aantal hospitalisaties en zal gebruikt worden als instrument in de toekomst om bepaalde maatregelen aan te scherpen indien nodig.

 

*******

 

 

 

 

 

 

Update 28/08

In de provincie Antwerpen volgen we sinds maandag opnieuw de federale maatregelen. Wat zijn de maatregelen die gelden vanaf 1 september?

Gouden regels

De komende maanden blijven dit onze vaste leefregels:

 1. Respecteer de hygiëneregels. Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik in de vuilbak.
 2. Doe je activiteiten liefst buiten. Kan dit niet? Zoek een ruimte die je goed kan ventileren.
 3. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus.
 4. Hou altijd 1,5 meter afstand, behalve onder personen van hetzelfde gezin of de sociale bubbel.
 5. Elk gezin mag max. 5, steeds dezelfde personen ontmoeten, waarmee de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). 
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot max. 10 personen.

Mond- en neusmaskerplicht

Iedereen boven de 12 jaar is verplicht om een mond- en neusmasker (of een alternatief in stof) te dragen op volgende plaatsen:

 • op markten (met inbegrip van rommelmarkten, brocantemarkten en beurzen), in winkels en winkelcentra
 • op elke private of publieke druk bezochte plaatsen (bv. een drukke winkelstraat)
 • in de horeca, behalve als je aan je tafel zit
 • in de publieke gedeelten van openbare gebouwen
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningscentra, musea en bibliotheken
 • op evenementen
 • bij betogingen
 • bij begrafenissen en crematies, huwelijken, collectieve uitoefening van een eredienst en de collectieve uitoefening vavan de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging

Het dragen van een mond- en neusmasker blijft ook verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.
 • op het werk, als het niet mogelijk is op veilige afstand van mekaar te blijven.

Op andere plaatsen blijft het sterk aangeraden.
Aangezien het toch op veel plaatsen verplicht is, raden wij aan steeds een mondmasker op zak te hebben.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

voor meer info over mondmaskers kan je terecht op www.info-coronavirus.be/mondmasker/

Samenkomsten en sociale contacten 

 • De uitgebreide sociale bubbel blijft: gezinsbubbel met 5 steeds dezelfde personen (kinderen onder de 12 jaar zijn niet meegerekend). De groep mag uit maximum 10 personen bestaan.
 • Er geldt een samenscholingsverbod. Zo mag je met niet meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte.
 • Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare ruimte.

Cafés en restaurants  

 • sluiten om 01.00u
 • In alle horecazaken moet de fysieke afstand van 1,5 meter tussen gasten van verschillende tafels te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij ze van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding van min 1,8 meter.
 • Een gezelschap aan een tafel bestaat uit maximum 10 personen (van de uitgebreide sociale bubbel) 
 • Registratie is noodzakelijk. Er wordt gevraagd om je naam, e-mailadres en een telefoonnummer achter te laten zodat er in het kader van de contact tracing contact kan worden opgenomen in het geval dat er een besmetting zou zijn vastgesteld. De gegevens worden 4 weken bewaard en niet voor een ander doel gebruikt.
 • Enkel zitplaatsen zijn toegestaan. Elke klant blijft ook aan de eigen tafel zitten. Verlaat hij de tafel (bv. voor een sanitaire stop), dan draagt de klant het mond- en neusmasker.
 • Een mond- en neusmasker is verplicht voor de uitbater, het zaalpersoneel en keukenpersoneel.
 • Er is geen bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van éénmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter.
 • De horecazaken zullen strenger gecontroleerd worden op de naleving van de geldende voorschriften. Bij overtreding kan de onmiddellijke sluiting volgen.

Winkelen

 • Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van
  • discotheken, dancings, 
  • jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.
 • Nachtwinkels sluiten om 22 uur.
 • Winkelen doe je met maximum 2. Elke winkel bepaalt zelf of het dit toelaat. Als die persoon geen deel uitmaakt van je gezin of sociale bubbel, moet de veiligheidsafstand van 1,5m behouden blijven.
  Een of twee volwassenen mogen vergezeld zijn van minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

Markten

 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels.
 • Winkelen op de markt doe je met maximum 2. Elke winkel bepaalt zelf of het dit toelaat. Als die persoon geen deel uitmaakt van je gezin of sociale bubbel, moet de veiligheidsafstand van 1,5m behouden blijven.
  Een of twee volwassenen mogen vergezeld zijn van minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.
 • Op markten zijn kramen gericht op consumptie toegelaten als ze de horecaregels toepassen. Take away is toegestaan.

Sporten

Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

Voor sporten in georganiseerd verband gelden de sectorprotocollen.

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10 steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Elke individuele fitness-inrichting hangt volgende informatie goed leesbaar uit aan de voorgevel van zijn inrichting:

 • circulatieplan
 • informatie over de totale sportoppervlakte, het aantal toestellen, de afstand tussen de toestellen en het maximaal aantal sporters 
 • een goed leesbaar document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften

Zij geven aan elke sporter info over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en
garandeert de naleving ervan.

 Evenementen:

 • Professioneel georganiseerde evenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt zijn toegestaan.
 • Evenementen die volgens de gemeentelijke veiligheids- of evenementencel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden
 • Alle gezeten privé recepties en banketten zijn slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.
 • Staande recepties en feesten zijn verboden.
 • Evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden: 
  max 400 personen buiten, max 200 personen binnen 
 • Vanaf 200 personen is het invullen van het CERM (covid event scan) verplicht. Binnen Hekla wordt gevraagd om dit in te vullen bij elke aanmelding in het evenementenloket. Dit geeft een goede indicatie of je de juiste maatregelen neemt om je evenement coronaveilig te laten plaatsvinden.
  Voor de veiligheidscel en burgemeester is dit een goede indicatie om te beslissen of je evenement al dan niet mag doorgaan.

 

Reizen en quarantaine

Iedereen die terugkomt uit het buitenland, vult een contactformulier in. 
Ook als je met de auto de grens oversteekt. 
Je ontvangt daarna een QR-code. Die code heb je ook nodig als je uit een rode zone komt en een afspraak wil maken in het triagepunt (zie hieronder)

Kom je van een land of gebied dat rood is ingekleurd: dan is quarantaine en test verplicht. 

 • Je hebt een QR-code en je hebt geen symptomen:
  Je maakt vooraf een afspraak op de triagepost. Dit kan via www.afspraken.be > Zorgverlener kiezen: triage rupel. > Maak je afspraak.
  Niet online? Maak je afspraak via het nummer 03 880 96 10.
  Maak je afspraak liefst online zodat de telefoonlijnen zoveel mogelijk vrij blijven.

 • Je komt terug uit een rode zone, je hebt een QR-code en je hebt symptomen: 
  Je maakt nog geen afspraak bij de triagepost maar je raadpleegt eerst je huisarts voor de verplichte coronatest.

 • In andere gevallen, dus als je geen QR-code hebt, moet je steeds via je huisarts een afspraak maken om een coronatest te doen.

Je moet steeds vooraf een afspraak maken met de triagepost. Als je zonder afspraak naar de triagepost gaat voor een test zal je niet verder geholpen kunnen worden. Werken op afspraak garandeert je dat je veilig kan verder geholpen worden en dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Kom je van een land of gebied dat oranje is ingekleurd: dan is quarantaine aanbevolen.

Als je een duurzame relatie hebt met iemand in het buitenland,
wordt dit altijd aanzien als een essentiële verplaatsing en dit is dus steeds toegestaan.

Als je naar het buitenland reist en je hebt hiervoor een negatieve coronatest nodig, contacteer je eerst huisarts. Je hebt een doorverwijzing van hem / haar nodig om je te laten testen in de triagepost van AZ Rivierland (Boom).

Quarantaine vs. isolatie: wat is het verschil?

 • Quarantaine: is voor een periode van 14 dagen. Is bij een vermoeden dat je drager bent van het virus, je ben (nog) niet ziek. Je had bv. nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (rode zone) of in een oranje zone, waar je deelnam aan risicovolle activititeiten zoals familiebezoeken of nachtleven.
 • Isolatie: periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

In beide gevallen is het niet toegestaan te gaan werken, naar school te gaan, bezoek van externen te ontvangen.
Zich buiten de woning begeven is enkel toegestaan voor essentiële verplaatsingen, mits het dragen van een mondmasker (dringende medische zorgen, aankoop voedsel en medicijnen als er niemand anders dit kan bezorgen, juridische en financiële kwesties)

Werken

 • Per sector zijn er generieke gidsen opgesteld met maatregelen die elke zaak moet treffen om Covid-19 op de werkvloer tegen te gaan.
 • Telewerk blijft aanbevolen, behalve wanneer dit gelet op de aard van de activiteit en functie volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.
 • Alle bedrijven zijn verplicht de regels rond social distancing toe te passen. Waar de veilige afstand niet kan gegarandeerd worden is een mondmasker verplicht.

Scholen

Alle scholen kunnen op 1 september terug opstarten. Er geldt momenteel code geel.
Elke school neemt de nodige maatregelen op de heropstart coronaveilig te laten verlopen.

Contact tracing en registratie

Samen met de huisartsenkring en de dienst noodplanning werken we mee aan de contact tracing. Registratie van gegevens is daarvoor belangrijk en wordt dan ook opgelegd in volgende gevallen:

 • Verplichte registratie van gegevens van 1 klant per tafel in de horecazaken. Je gegevens worden 14 dagen bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd.
 • Verplichte registratie van gegevens bezoekers in woonzorgcentra en serviceflats. Uw gegevens worden 14 dagen bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd.
 • Verplichte registratie van de gegevens van 1 persoon per gezin in andere plaatsen waar mensen langere tijd actief samen doorbrengen (bv. zwembad, welnesscentra, casino’s). Uw gegevens worden 14 dagen bijgehouden met het oog op contactopsporing, daarna worden ze vernietigd.

Testing

Huisartsen en spoeddiensten zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest.
Contacteer altijd eerst je huisarts. Zonder doorverwijzing kan je in de triagepost aan het ziekenhuis niet terecht.
De capaciteit van de triageposten wordt terug opgevoerd.

Protocollen

Voor vele sectoren gelden bijzondere protocollen. Leef deze na. Je vindt het overzicht op www.info-coronavirus.be/nl/protocollen

Nog vragen?

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be

 

Update 22/8

Op 20/8 was er een persconferentie van de Nationale Veiligheid.

Klik hier voor het Ministrieel Besluit van 22.08.2020 ivm de versoepelde coronamaatregelen die op 20.08.2020 door Premier Wilmès werden aangekondigd.

De nadruk lag daarbij vooral op volgende zaken

Mondmasker: blijft zoals eerder bepaald

Sociale contacten

 • de bubbel van 5 nauwe contacten per gezin blijft. Met deze personen hoef je geen afstand te houden.
 • daarnaast mag je max met 10 personen tegelijk afspreken, waarbij je de social distancing steeds toepast.

Scholen

 • kunnen allemaal terug opstarten op 1 september
 • code geel: dwz het virus is nog altijd aanwezig, dus de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen door de school

Winkelen

 • met max. 2 personen
 • winkels mogen zelf bepalen of ze dit toelaten
 • vanaf 24/8

Evenementen (sport, theater, congressen, enz.)

 • binnen: max 200 personen
 • buiten: max 400 personen
 • altijd met mondmasker
 • strikte naleving van de protocollen
 • afwijkingen zijn mogelijk in overleg met burgemeester en bevoegde minister

Buitenlands relaties

 • wie een duurzame relatie kan aantonen in het buitenland, krijgt de mogelijkheid naar zijn/haar geliefde te reizen

Vakantie

 • Wie uit rood gebied terugkomt: verplicht in quarantaine + test
 • Wie uit oranje gebied terugkomt: wie risicovolle contacten had: quarantaine + test aanbevolen
 • Wie langer dan 48 uur in het buitenland is, vult het Passenger Location Form in 

Volgende Nationale Veiligheidsraad: gepland midden september met als belangrijkste doelstelling perspectieven en daarbij passende maatregelen uitwerken voor de komende maanden.

Update 12/8

Op basis van de info, cijfers, communicatie waarover de Provincie momenteel beschikt, heeft Gouverneur Cathy Berx beslist een aantal verfijningen door te voeren op de huidige maatregelen. 
Ze kondigde deze verfijningen deze namiddag aan op een persconferentie.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen meer of minder geïmpacteerde zones. Dat wil zeggen dat in heel de Provincie Antwerpen opnieuw dezelfde regels gelden tot 28 augustus.
Klik hier voor het politiebesluit dd. 12/8

Deze verfijningen mogen niet gezien worden als versoepelingen. We zijn er namelijk nog niet. Het aantal besmettingen in de Provincie daalde de voorbije week terug aanzienlijk. Dat is bemoedigend, maar nog niet positief. We moeten nu voorzichtig blijven en doorzetten, om niet terug de andere kant uit te gaan. 

De gouverneur doet ook een duidelijke oproep: verknoei het niet voor anderen:

 • organiseer geen (nachtelijke) feestjes
 • laat vechtpartijen
 • blijf in thuisisolatie / quarantaine als dit van je gevraagd wordt na terugkomst uit vakantie of als je een infectie hebt aan de luchtwegen

 

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen van de provincie vind je op de website van de gouverneur.  

 

 

Update 7/08

Omwille van de extreme hitte maakte het KMI bekend dat vanaf zaterdag 8 augustus code rood in nagenoeg het ganse het land van kracht zal zijn. Het agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om je verplaatsingen tijdens de warmste momenten van de dag te beperken. Verkoeling zoeken in de vroege en late uurtjes is dus aan te bevelen. 

Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. 
 
Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte is niet toegelaten.
  
Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijke plaats blijft de regel.

Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur.  

Update 5/08

Vanmiddag kondigde provinciegouverneur Cathy Berx tijdens een persconferentie de aanpassing van enkele coronamaatregelen aan. 
De politieverordening van de gouverneur dd. 5 augustus 2020 vind je hier terug.

Onderstaande FAQ werd aangevuld rekening houdend met deze aanpassingen.

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (zoals over sporten) over de maatregelen van de provincie vind je op de website van de gouverneur

Update 31/07

Zodat iedereen goed op de hoogte zou zijn van de geldende maatregelen in Aartselaar, verspreiden we de komende dagen een bewonersbrief. Hierin sommen we alles nog eens duidelijk op. Je kan de brief hier raadplegen.

Een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (zoals over sporten) over de maatregelen van de provincie vind je op de website van de gouverneur

Update 29/07 - FAQ

De FAQ werd geüpdated met de aangepaste maatregelen van 5 augustus 2020, genomen door de Provinciale Crisiscel. De politieverordening van de gouverneur dd. 5 augustus 2020 vind je hier terug.

Welke maatregelen zijn nu van toepassing in de gemeente Aartselaar?

Het Covid-19 virus rukt helaas weer op. De besmettingscijfers stijgen exponentieel. Om een tweede lockdown te vermijden en de besmettingen terug in te dijken, zullen we dus allemaal samen nog een extra inspanning moeten leveren. 

Daarom nam de burgemeester op 24 juli 2020 al strengere maatregelen.

Vervolgens besliste ook de nationale veiligheidsraad op 27 juli om de vorige (versoepelde) maatregelen terug te schroeven (ministerieel besluit van 28 juli 2020).

Gelet op de ernstige epidemiologische situatie in Antwerpen en onze regio voegde de Provinciale crisiscel daar voor onze gemeente nog extra (strengere) maatregelen aan toe (politieverordening van de gouverneur dd. 29 juli 2020).

Ingevolge dit gouverneursbesluit gelden voor het dragen van o.a. mondmaskers, horeca, evenementen, feestzalen, de registratieplicht, telewerk, sportactiviteiten en fitnesscentra,… in onze regio andere voorwaarden of strengere maatregelen dan op de rest van het Belgische grondgebied.

De politie zal actief controleren of deze maatregelen worden nageleefd.

 

Het Ministerieel Besluit van 27 juli 2020 vind je hier terug.

De politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 kan je hier raadplegen.

Update 28/07

 

Gisteren werden er beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de gouverneur, met gevolgen voor Aartselaar.

We wachten nu nog op de juiste teksten en concrete omschrijvingen. Het besluit van de gouverneur zal er pas morgen zijn.

Er zijn al bijzonder veel vragen gesteld en we proberen u te antwoorden zo goed het kan, maar definitieve antwoorden zullen we u pas morgen kunnen bieden.

Alleszins gaan we alles zeker zo goed mogelijk trachten te communiceren en uit te leggen. In afwachting: wees voorzichtig, houd afstand, denk aan de handhygiëne en draag aub een mondmasker waar het moet en kan. #samensterk

Het burgemeestersbesluit rond het dragen van een monsmasker is trouwens nog van toepassing tot dat van de gouverneur er is.

Update 27/07

Provinciale crisiscel neemt bijkomende maatregelen. Ook strengere maatregelen bij gouverneursbesluit voor de gemeente Aartselaar.

Antwerpse Provinciale Crisiscel neemt bijkomende maatregelen

Gouverneur Cathy Berx: “De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen die tot doel hebben om de verspreiding van het Corona-COVID-19 virus een halt toe te roepen met een zo beperkt mogelijke impact op de economie. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat we ons sociaal leven de komende 4 weken drastisch moeten reorganiseren. 

Deze maatregelen zijn ingegeven door de informatie  over de bronnen van de besmetting. Over die info beschikken we sinds kort, en die bronneninformatie zullen we ook in de toekomst gebruiken.

Mochten er bijkomende besmettingsbronnen of tendenzen opduiken, dan zullen we bijkomende maatregelen  moeten nemen. Na een eerste toets door al onze burgemeesters, die de maatregelen al konden inkijken, zal er een Provinciaal Besluit opgemaakt worden. Dat besluit zal in de loop van morgen worden gepubliceerd.  De maatregelen gaan meteen van kracht, en zullen vanaf de publicatie van het Provinciaal Besluit strikt gehandhaafd worden.

Gouverneur Cathy Berx gaf inmiddels ook de opdracht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om op basis van artikels 47 en 79 van het Decreet betreffende het Preventieve Gezondheidsbeleid, elke persoon die COVID-positief test het bevel te geven tot stringente thuisisolatie (tijdelijke afzondering door thuisisolatie). Aanvullend moet het Agentschap Zorg en Gezondheid waken over de naleving er van. Cruciaal om deze crisis te bedwingen, is immers dat alle mensen die COVID-positief zijn, in een strikte thuisisolatie blijven.

Welke maatregelen gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23.00u.
 • Mondneusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis)
 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.
 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.
 • Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten.
 • Alle fitnesscentra sluiten.

Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus.   De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Gouverneur Cathy Berx: “Tot mijn grote spijt is de evolutie van het Corona-COVID-19 in de provincie Antwerpen van dien aard dat de welgekomen federale verstrengde matregelen niet zullen volstaan.   Daarom vergaderden we vanmiddag meteen met de Provinciale Crisiscel  om rekening houdend met die gegevens bijkomende maatregelen uit te werken die nodig zijn voor provincie Antwerpen in het algemeen en  regio en stad Antwerpen in het bijzonder.

Ik besef ten volle dat iedereen al zware offers bracht de voorbije maanden, en daarom is het ook buitengewoon jammer dat wij, dat onze sterke regio, nu geconfronteerd worden met een zeer sterke toename van het aantal besmettingen, wat mogelijk ook zal leiden tot een toename van de ziekenhuisopnames en helaas mogelijk ook van het aantal overlijdens.

Om de verdere verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan, vraag ik ook uitdrukkelijk aan iedereen om geen onnodige verplaatsingen te maken naar de meest getroffen zone, naar de Antwerpse regio dus, en ook omgekeerd.  Blijf zo veel mogelijk thuis. Ga niet elders feesten, breng u zelf en anderen niet in gevaar.

Ik reken op iedereen om alle maatregelen strikt en nauwkeurig op te volgen, om zo nog verdere en bijkomende maatregelen te vermijden. Wees creatief in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Hier moeten we samen door, u en ik, iedereen.

Bovenal wens ik dat u en uw naasten gezond zullen blijven de komende maanden, dat u en iedereen die u dierbaar is zelf zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, de maatregelen opvolgt en zo mee zorg draagt voor de gezondheid van ons allen.”

Update 26/07

Welke maatregelen zijn nu van toepassing in de gemeente Aartselaar ?

Covid-19 rukt weer op. De incidentiegraad voor Aartselaar bedraagt vandaag 49 op 100.000. Dit is dus 2,5 meer dan de risicodrempel van 20 op 100.000. 

Zowel de nationale veiligheidsraad, de gouverneur als de gemeente zelf namen dan ook extra maatregelen. 

We sommen voor u graag de belangrijkste maatregelen, specifiek voor onze gemeente, even op. (Onder voorbehoud van wat er op de NVR van maandag 27 juli 2020 zal beslist worden)

Mond-en neusmaskers

 • Verplicht vanaf 12 jaar
  • in de publieke delen van de openbare gebouwen en winkels.
  • in de openbare ruimte op het ganse grondgebied van de gemeente, tenzij men jogt, sport of fietst (bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gevraagd worden).
   Opmerking: 
   De gemeente is op dit punt (samen met de Rupelstreek) inderdaad strenger dan wat de nationale veiligheidsraad en het besluit van de gouverneur oplegt (“verplichting in drukke publiek toegankelijke plaatsen”).
  • We volgen daarbij het advies van de huisartsenkring zoals gegeven in onze veiligheidscel. Het heeft ook het voordeel van de duidelijkheid.
  • Deze maatregel zal uiteraard worden geëvalueerd. Maar versoepelen achteraf is beter dan te moeten verstrengen na een extra toename van de besmettingen.
  • in de horeca, behalve wanneer men aan de eigen tafel zit 
 • Aanbevolen in bedrijven en het verenigingsleven.

Sociale contacten beperken

 • De sociale bubbel wordt in de provincie Antwerpen beperkt tot 10 vaste contacten voor de komende 4 weken. Iedereen wordt met aandrang verzocht om 10 contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven. 
 • Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein. 
 • Respecteer de fysieke afstand ook binnen uw sociale bubbel. 
 • Stel uw privéfeesten uit.

Contacttracing en registratie

Samen met de huisartsen en de noodplanning werken we zelf aan de contacttracing. Registratie van gegevens is daarvoor belangrijk. 

 • verplichtte registratie van gegevens van de klanten in de horecazaken, die dan 14 dagen bewaard worden
 • verplichte registratie van gegevens bezoekers in woonzorgcentra en serviceflats. (Bezoekregeling WZC’s werd twee weken geleden al teruggeschroefd).
 • aanbevolen registratie van klanten/bezoekers in fitnesscentra

Testing 

 • Huisartsen en spoeddiensten zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest.
 • Contacteer altijd eerst uw huisarts. De capaciteit van de triageposten wordt terug opgevoerd.

Nachtwinkel

 • De nachtwinkels sluiten vanaf 22 uur.

Reizen en quarantaine

 • komt u van een land of gebied dat rood is ingekleurd: dan is quarantaine verplicht
 • komt u van een land of gebied dat oranje is ingekleurd: dan is quarantaine aanbevolen.

Gouden regels

Daarnaast blijven uiteraard ook de volgende gouden regels ten alle tijde gelden:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

Update 24/07

Mondmasker verplicht op openbaar domein in Aartselaar en Rupelgemeenten

De veiligheidscel Rupel (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst) en Aartselaar verplichten vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar op alle openbare plaatsen in deze gemeenten.

Vanaf zaterdag 25 juli is het verplicht een mondmasker te dragen op het openbaar domein van Aartselaar en de Rupelgemeenten. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Dat besliste de veiligheidscel op een vergadering deze middag naar aanleiding van de recent verkregen besmettingscijfers. Ook de huisartsenkring en in het bijzonder de coördinerend triage-arts gaven het uitdrukkelijk advies om tot deze verplichting over te gaan. De situatie in onze regio is immers zeer ernstig, de cijfers stijgen exponentieel. Zo kwam er deze ochtend zowat om het half uur een positief testresultaat binnen.

Om een tweede lockdown te vermijden en in het belang van de gezondheid van eenieder, is deze extra maatregel absoluut nodig. Dat de maatregel geldt voor het ganse grondgebied, heeft het voordeel van de duidelijkheid. 

De politie zal controleren of de mondmaskerplicht wordt nageleefd. De eerste dagen zal de controle een eerder sensibiliserend karakter hebben. Boetes zullen nog niet meteen uitgeschreven worden, tenzij voor wie halsstarrig de verplichte maatregelen negeert. 

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel. Zo hoef je bij het sporten, fietsen of joggen geen mondmasker te dragen. Ook bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gemaakt worden.

We beseffen dat dit geen evidente maatregel is en wederom een inspanning van onze bevolking wordt gevraagd. 

Uiteraard blijven ook andere maatregelen nodig, zoals de handhygiëne en afstand houden. Wees voorzichtig en beperk aub ook uw sociale contacten of maak uw bubbel kleiner.

Alleen wanneer we allemaal samen de verantwoordelijkheid opnemen, kunnen we het tij misschien nog keren.

Zorg voor jezelf en de anderen. #samensterk

Het Besluit Burgemeester van 24 juli 2020 rond deze maatregel vind je hier terug.

Update 23/07

Nationale Veiligheidsraad kwam vanochtend samen.
Herbekijk hier de persconferentie: https://www.youtube.com/watch?v=6PI3xTnHx_E

Het Ministrieel Besluit van 24 juli 2020 lees je hier.

Het aanvullend ministrieel schrijven inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen vind je hier.

 

Update 22/07

Om een nieuwe besmettingsgolf tegen te gaan in Aartselaar, vaardigt de burgemeester 2 besluiten uit:

 • Het is verplicht om vanaf vrijdag 24/7 op de wekelijkse markt een mondmasker te dragen.
 • Het is verplicht om vanaf heden in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en ocmw-gebouwen een mondmasker te dragen.

Daarnaast zullen er ook meer controles komen op het volgen van de maatregelen in de horeca. Want daar is de vorige weken opgevallen dat niet alle klanten het even nauw nemen met de opgelegde maatregelen.

Besluiten burgemeester

Het persbericht hierover kan je hier nalezen.

 

Update 10/7

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om een mondmasker te dragen:

 • in winkels en winkelcentra
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht:

 • op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
 • bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.

Deze lijst kan aangepast worden afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land.
Het is aangeraden een masker te dragen op plaatsen waar je niet voldoende afstand kan houden.

Vergeet niet: de basisregels gelden nog steeds. Was je handen met water en zeep en hou 1,5 m afstand.

❗️Let op: mondmaskers zijn enkel effectief als ze op de juiste manier gedragen worden.
Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker.

Je kan bij de apotheker nog steeds je gratis mondmasker afhalen dat de federale overheid ter beschikking stelt.
Neem hiervoor je eID mee.

Het Ministrieel Besluit van 10 juli 2020 lees je hier.

Update 1/7

Vanaf 1 juli gaan we naar fase 4 in de versoepelingen.
Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 4 die ingaat op 1 juli 2020.

We sleutelen momenteel nog aan overzichtelijke informatie over het organiseren van evenementen in Aartselaar.
Het Covid Event Risk Model (de scan die toont of je evenement corona-proof is) en de uitleg erover vind je al op www.covideventriskmodel.be

Updat 24/6

Deze namiddag vond er een persconferentie plaats van de Nationale Veiligheidsraad. Vanaf 1 juli gaan we naar fase 4 in de versoepelingen.
Dit wil niet zeggen dat het virus weg is. We moeten voorzichtig blijven. De gouden regels blijven dan ook gelden
- respecteer de hygiënemaatregelen
- doe activiteiten bij voorkeur buiten
- neem voorzorgsmaatregelen als je in contact komt met risicogroepen
- respecteer een veilige afstand (anders is een mondmasker sterk aangeraden)

Alle info lees je op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

 

Update 5/6

Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 3 die ingaat op 8 juni 2020.
De aangepaste lijst met vragen en antwoorden zal beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/faq vanaf zondag 7 juni 2020.

Update 3/6

Op 3 juni 2020 de persconferentie van de Nationale VeiligheidsRaad plaats over de ingang van fase 3 in de versoepeling van de maatregelen. Deze fase gaat in op 8 juni.

Het virus is er nog, heel de zomer, en wellicht nog veel langer!
Het is dus heel belangrijk dat we de social distancing maatregelen en hygiënische voorschriften blijven respecteren! Dit blijft een verantwoordelijkheid van iedereen.

Het doel van de versoepelingen sinds 4 mei, is vrijheden terugkrijgen, maar telkens met het oog op de gezondheidsindicatoren.
Die resultaten zijn nog altijd positief, beter dan verwacht. En dit is de inspanning van iedereen, bedankt.
Daardoor kunnen we nu naar een cruciale volgende stap. Fase 3 vanaf 8 juni. 
Vanaf nu redeneren we terug vanuit onze vrijheid, waarin alles is toegestaan, behalve de specifiek vermelde activiteiten.
Dit is een groot kantelmoment voor onze vrijheid, want in de vorige fasen gingen we nog altijd uit van het principe: 'alles is verboden, behalve...'

Over het algemeen blijven verboden: massabijeenkomsten en activiteiten waar mensen sowieso dicht naast mekaar staan, bewegen
Daarnaast zijn er specifieke regels per sector.

#samensterk

Update 25/5

Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent onder andere de opening van de buurtspeeltuinen in openlucht.

Update 20/5

Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent het bezoeken van een tweede verblijf.

Update 13/5

Op 13/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad. Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je een antwoord op de meeste vragen.

Update 6/5

Op 6/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad. Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je het aangepaste overzicht met vragen en antwoorden.

Update 24/4

In de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april, werd de exitstrategie uit deze coronacrisis voorgesteld.

Het aantal besmettingen in ons land daalt stilaan maar zeker.
Als de dalende lijn blijft aanhouden, kunnen we vanaf 4 mei starten met een gefaseerde versoepeling.
De situatie wordt dag na dag geëvalueerd. Als het aantal besmettingen opnieuw stijgt, zullen de maatregelen terug strenger worden.
Of we overgaan naar een volgende fase, wordt altijd 1 week voor de voorziene datum bekend gemaakt.

Je kan de presentatie (in pdf) bekijken die getoond werd tijdens de persconferentie

Op 30 april is er een nieuw Ministrieel Besluit verschenen met de regels voor fase 1a vanaf 4 mei 2020. Klik hier om dit te bekijken.
De details van de maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.
Je vindt er ook heel wat vragen en antwoorden.

We rekenen op jouw medewerking! Als we de maatregelen niet volgen, gaan we mogelijk niet naar een volgende versoepelingsfase of moeten we zelfs een stap terug zetten.

Naast versoepeling van de maatregelen zal er ook meer getest worden.
Het streefdoel is om iedereen met symptomen te testen.
Daarnaast wordt in elk gewest een contactcenter opgericht dat contacten opspoort van besmette personen. Zo kunnen ook zij tijdig getest worden.

 

Aangepaste dienstverlening

Wat deze maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, leest u op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.

Socio-economische steunmaatregelen

 

 

 

Contactinformatie