Corona: reisinfo

Logo CovidSafeBe

Veilig reizen

Voor vertrek

Bekijk hier hoe je je voorbereidt om covid-veilig te vertrekken.

Voor terugkomst

Bekijk hier hoe je je voorbereidt om covid-veilig terug te keren.

 

Corona EU COVID-certificaat

Vanaf 1 juli 2021 kan je binnen Europa gebruik maken van je persoonlijke vaccinatiecertificaat. Dat maakt deel uit van het officiële ‘EU Digitaal COVID-certificaat’, naast het testcertificaat en het herstelcertificaat. Het is één van de manieren waarop je je corona-status kan aantonen. Zo zal reizen binnen Europa weer een stuk makkelijker worden.

Ontdek hier alles over het vaccinatiecertificaat en de andere COVID-certificaten

Bewijs van vaccinatie tegen COVID-19

Het vaccinatiecertificaat toont aan dat je deels of volledig bent gevaccineerd. Je ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. Het certificaat is volledig gratis.

Informatie over je vaccinatiestatus komt van Vaccinnet, het registratiesysteem van de Vlaamse overheid voor vaccinaties. De zorgverlener die je de prik gaf, registreert jouw gegevens in die databank en zorgt er zo mee voor dat je een officieel vaccinatiecertificaat kan aanvragen.

Opgelet: Het vaccinatiekaartje dat je ontvangt onmiddellijk na je vaccinatie is geen officieel vaccinatiebewijs.

Je vaccinatiecertificaat aanvragen 

Je vaccinatiecertificaat is beschikbaar vanaf 48u na je vaccinatie (maar soms kan het tot een week duren); dit is grotendeels afhankelijk wanneer het vaccinatiecentrum de gegevens invoert in de centrale vaccinatiedatabank. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, maar soms ook pas enkele dagen later. Vanaf dan kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.beMijn Burgerprofiel, myhealthviewer.be of via de mobiele app CovidSafeBe

Een papieren versie aanvragen

Je kan een papieren versie van je vaccinatiecertificaat aanvragen met je rijksregisternummer via een helpdesk van de Vlaamse overheid op het nummer 078 78 78 50 (bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen). Je ontvangt het certificaat dan enkele dagen later per post.

Heb je dringend een vaccinatiecertificaat nodig? Dan download je het best je digitale exemplaar. Dat is altijd de snelste manier.

1 jaar geldig

Op dit moment is het vaccinatiecertificaat 1 jaar geldig. 

Het is nog niet duidelijk hoelang vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. Er is nu geen einddatum opgenomen voor de werking van de vaccinatie. Het kan zijn dat in de toekomst een nieuwe vaccinatie nodig is om de bescherming op peil te houden.

Vaccinatie is geen voorwaarde om te reizen

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht in België. Het is en wordt ook géén voorwaarde om binnen de Europese Unie (EU) te reizen.
Je zal ook een EU digitaal COVID-certificaat kunnen krijgen met een negatieve testuitslag of een bewijs van herstel.

Geldig in alle EU-lidstaten

Het vaccinatiecertificaat is vanaf 1 juli 2021 officieel bruikbaar in alle EU-lidstaten, net zoals het testcertificaat en het herstelcertificaat. Tot dan vragen de meeste EU-landen een geldige negatieve PCR-test.
Controleer voor je vertrek de regels die het land van je bestemming hanteert. Per land zijn immers afwijkende regels mogelijk. EU-landen kunnen bijvoorbeeld een beperkte periode na datum van volledige vaccinatie vereisen voor het vaccinatiecertificaat geldig wordt, omdat dan pas de bescherming optimaal is.

Lees de reisadviezen op de Europese website Re-open EU of op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Gevaccineerd in het buitenland?

Informeer je in de eerste plaats steeds in het land waar je gevaccineerd bent. Tot op vandaag kan enkel het land van vaccinatie je een certificaat bezorgen.

Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een procedure om je vaccinatie in België te registreren wanneer je die in het buitenland gekregen hebt. Hieraan zullen in de eerste plaats volgende voorwaarden verbonden zijn:

  • Je hebt je domicilie in België (als Belg of buitenlander met BIS-nummer).
  • Je bent gevaccineerd in een ander EU-land (inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).
  • Je bent gevaccineerd met een vaccin dat erkend wordt in België.
  • Je kan voldoende bewijs van je vaccinatie in het buitenland voorleggen.

Wie gevaccineerd is in een land buiten de EU (zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk) moet de resultaten van de lopende onderhandelingsgesprekken afwachten. Daarbij wordt bekeken om een lijst met landen op te stellen waarvan het certificaat gelijkwaardig gesteld wordt aan het Europees certificaat.

Deze info wordt aangevuld van zodra de procedure en timing verder uitgewerkt is. 
 

Meer info en contact

  • Lees meer over de COVID-certificaten op www.covidsafe.be en www.vlaanderen.be/covid-certificaat.
  • Met vragen over je COVID-certificaten kan je terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid op het nummer 078 78 78 50 (bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen).

Contactinformatie