Coronaveilig evenementen organiseren

Sinds 1 juli geeft de Nationale Veiligheidsraad ons de toelating om opnieuw activiteiten en evenementen te organiseren. Die toelating komt er, omdat het virus in België en meer lokaal in Aartselaar en omgeving, aan voldoende aan kracht heeft verloren. Maar het virus is niet verdwenen. Iets organiseren zal niet meer kunnen zoals voor corona. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen met organiseren. We gaan alleen anders moeten denken dan voorheen.

Regels die voor alle evenementen gelden 
(als er geen protocol is dat je kan volgen):

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 2. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 6. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de locatie en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 8. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact-tracing.

Daarnaast:

 • Max 10 personen aan een tafel
 • Verplicht zittend consumeren / Staand aan hoge partytafels
 • Tafels en stoelen mogen tijdens evenement/activiteit niet verplaatst worden
 • Bediening aan tafel
 • Vaste wandelroutes (bv. om naar toilet te gaan)
 • Contactgegevens van aanwezigen (enkel van verantwoordelijke per bubbel)
 • Betalen: met kaart of contactloos

Het mondmasker is verplicht…

 • voor alle bezoekers en werknemers van evenementen in binnenlocaties.
  Pas op: een tent wordt ook gezien als binnenlocatie, zelfs wanneer alle zijkanten open staan.
 • bij buitenlocaties in situaties waar de 1,5 meter niet aangehouden kan worden
  (smalle doorgangen, in- en uitgangen etc.).
 • Bij evenementen waar luide versterkte muziek (boven 80 dB) gespeeld wordt en de organisator van oordeel is dat dit het publiek aanzet tot meezingen en/of roepen.

Daarnaast blijven afstand bewaren en de hygiënische voorschriften volgen van groot belang.
Een mondmasker heft deze 2 belangrijke maatregelen niet op.

Covid Event Riks Protocol

De overheid ontwikkelde samen met Toerisme Vlaanderen, KDG Hogeschool en de evementensector het Covid Event Risk Protocol

 • Deel 1: De 3 basisregels voor evenementen: maximale hygiëne, maximale afstand, maximale data
 • Deel 2: het CERM
  Het COVID Event Risk Model is een adviesmodel op basis van 18 parameters dat je helpt om een event COVID-veiliger te maken.

  De parameters van CERM focussen op:

  • Bezoekersregistratie
  • Bezoekerstelling
  • Ontsmettingsprotocol
  • Crowd Management Plan
  • Sensibiliseren COVID-maatregelen
  • Hygiënische voorzieningen
  • Veiligheidscommunicatie

Wie de vragenlijst invult, krijgt als eindresultaat een groen, oranje of rood licht.

- Groen = corona-veilig
- Oranje = er zijn nog verbeteringen mogelijk
- Rood = kan niet corona-veilig georganiseerd worden

Dit protocol zal ons dus zeker helpen om ons evenement corona-veilig te organiseren.
Daarnaast zijn er ook nog richtlijnen uitgeschreven in protocols die verschillen naargelang het type event dat je wil organiseren. Die vind je op https://www.covideventriskmodel.be/protocol

Hoe meld je je evenement aan?

Alle eenmalige evenementen met meer dan 15 personen (eenmalige gebeurtenissen waar veel personen samenkomen, die los van die activiteit, geen band met elkaar hebben) meld je aan bij het gemeentebestuur via https://evenemententloket.aartselaar.be
Naast een veiligheidsdraaiboek en grondplan, vul je nu je aanmelding aan met

 • het rapport van het CERM. Dit is in het evenementenloket een verplichte bijlage voor alle aanmeldingen.
  Dit werd zo ingesteld voor alle gemeenten binnen Politiezone Hekla.
  Je maakt dit rapport dus eerst op www.covideventriskmodel.be, slaat de pdf op en voegt die bij de bijlagen bij in het evenementenformulier.
 • een Crowd Management Plan (den vooraf na over waar op je terrein zich de drukste plaatsen bevinden en hoe kan je die makkelijk in drukte kan verminderen door in te grijpen en extra spreiding te voorzien.)

De evenementencel bekijkt samen met jou hoe alles veilig kan verlopen.
Daarna komt dit met de gebruikelijke adviezen van politie, brandweer en noodplanning bij het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen uiteindelijk of het al dan niet mag doorgaan.

Hou er dus rekening mee dat hier enkele weken tijd over gaan, voor je de toelating op zak hebt.
Vraag je evenement dus min. 1 maand vooraf aan.
Voor grote evenementen (festival bv.) vraag je dit enkele maanden vooraf aan.
Hier hoort namelijk ook nog een veiligheidsoverleg bij.

Kort overzicht CERM verplicht / niet verplicht

(Een uitgebreid overzicht met de richtlijnen vind je hier in pdf)

Evenementen op openbare weg, ongeacht aantal personen:
- CERM is verplicht 
- CERM Protocol van toepassing
- Opmaak van een crowd management plan
- Toestemming gemeentebestuur is noodzakelijk

Evenementen niet op de openbare weg >200 personen:

- CERM is verplicht
- CERM Protocol van toepassing
- Opmaak van een crowd management plan
- Toestemming gemeentebestuur is noodzakelijk

Evenementen niet op de openbare weg <200 personen:

- CERM aanbevolen (moet wel verplicht toegevoegd worden in het evenementenloket, maar is niet bindend)
- Acht minimale regels van toepassing (zie verder).

We verduidelijken graag nog een aantal zaken:

 • Privé receptie en banket = op uitnodiging
  Dit is een huwelijksreceptie, babyshower, koffietafel, bedrijfsfeest voor eigen medewerkers, ledenfeest van een vereniging
  In tegenstelling tot eerdere berichten mag er niet gedanst worden

 • Georganiseerde activiteiten tot 50 personen
  = in club- of verenigingsverband, kan ook een vergadering zijn.

 • Ceremonies en erediensten:
  ondanks het hoge aantal toegelaten personen, check je best op de plaats waar dit doorgaat wat het max aantal is dat veilig kan toegelaten worden

 • Publiek toegankelijke receptie en banket
  Dit is een buurtfeest, een eetfestijn, bedrijfsfeest met externen, …
  Dit wordt gezien als een evenement

 • Feest thuis:
  • Zittend of staand aan hoge partytafels
  • Professionele cateraar, die het horecaprotocol volgt (je hoeft niet te blijven zitten aan je toegewezen tafel)
  • Max 50 personen (vanaf 1 augustus 100 personen)
  • Tot 15 personen vb. BBQ (soc. Bubbel) kan het zonder professionele cateraarExtra info

 

Contactinformatie