Deadline registratie niet-Belgische kiezers

Wil je als onderdaan van een andere EU-lidstaat of niet-EU-lidstaat jouw stem uitbrengen op 13/10 voor de lokale verkiezingen? Schrijf je dan in voor 31/07. Je kan je online laten registreren via een webtoepassing of de formulieren afdrukken en afgeven op de dienst burgerzaken van de gemeente: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen

De voorwaarden waar je moet aan voldoen kan je hier ook op terugvinden.