Digitaal loket

Welkom in het digitaal loket. Als burger kan je via dit loket een aantal dienstverleningen elektronisch afhandelen. Zo kan je uittreksels van akten van de burgerlijke stand of bewijzen en attesten van de afdeling bevolking aanvragen. Je aanmelden kan o.a. via je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of itsme.

Volgende producten kan je online aanvragen. Klik op het product om toegang te krijgen tot het digitaal loket:

Attest van Belgische nationaliteit

Attest gezinssamenstelling

Bewijs van woonst

Bewijs van woonst met historiek in deze gemeente

Bewijs van woonst met volledige historiek

Attest van leven

Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk

Attest van wettelijke samenwoning

Attest wijze van teraardebestelling

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Aangifte verklaring van wilsbeschikking orgaan- en weefseldonatie na overlijden

Aangifte van adreswijziging naar/binnen de gemeente

Aangifte van adreswijziging naar het buitenland

Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

Akte van adoptie

Akte van afwezigheid

Akte van Belgische nationaliteit

Akte van echtscheiding

Akte van levenloos geboren kind

Akte van erkenning (postnataal)

Akte van erkenning (prenataal)

Akte van geboorte

Akte van huwelijk

Akte van naamkeuze

Akte van naamsverandering

Akte van nietigverklaring

Akte van overlijden

Akte van voornaamsverandering

Pin- en Pukcode aanvragen

Reistoelating minderjarige kind

Uittreksel strafregister