Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Voorwaarden

Procedure

  • Kom met het originele document naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
  • De medewerker maakt een kopie (u mag de kopie ook zelf meebrengen, de medewerker zal dan vergelijken of dit volledig overeenstemt met het originele document.)
  • De medewerker brengt een verklaring van echtheid aan op de kopie.

 

Meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie

Bedrag

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Regelgeving

Contactinformatie