Eerstelijnszone Rupelaar

De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar voor een gebied van ongeveer 64.000 inwoners.

kaartje met gemeenten die tot ELZ Rupelaar behoren

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan zoals

 • huisartsen,
 • apothekers,
 • kinesisten,
 • thuisverpleegkundigen,
 • verzorgenden,
 • psychologen,
 • maatschappelijk werkers
 • diëtisten 
 • logopedisten.

Zij zijn het eerste aansprekingspunt voor wie zorg of hulp nodig heeft.

Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.
Sinds 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief.
Het zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen

 • een aantal lokale besturen,
 • gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn;
 • patiëntenvertegenwoordigers.

De bedoeling is dat de zorg voor mensen in de eerstelijnszones

 • beter op elkaar is afgestemd en
 • waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat.

De eerstelijnszones vervangen wat de vroegere samenwerkingsverbanden zoals SEL (samenwerking eerste lijn) en LMN (lokaal multidisciplinair netwerk). In deze voormalige samenwerkingsverbanden waren de lokale besturen niet mee opgenomen.

Hoewel het vooral de bedoeling is dat iedere eerstelijnszone een eigen beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in hun werkingsgebied, worden de eerstelijnszones nu in heel Vlaanderen mee ingezet om de corona-pandemie te bestrijden.

Triage- en testcentrum

Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de organisatie van het triage- en testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Eerstelijnszone RupeLaar zorgde ervoor dat zorgverleners zoals dokters, apothekers en verpleegkundigen persoonlijk beschermingsmateriaal van de Federale overheid (schorten, maskers en gels) kregen.

Lokaal contactonderzoek en covid-coaches

Daarnaast is er begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek opgestart. Dit lokaal contactonderzoek is aanvullend op het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren.
Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorzien we een drempelbezoek via COVID coaches en/of een belletje om te vragen hoe het gaat tijdens de quarantaine/isolatie.

Sensibilisering

Tenslotte is sensibilisering ook een belangrijk taak voor elke Eerstelijnszone. Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit

 • over het mentaal welzijn van de jongeren (met behulp van het project Warme William),
 • uitleg geven over quarantaine en isolatie
 • en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone.

Hou verdere berichtgeving en uitnodiging hierover in de gaten www.rupelaar.be, de Facebookpagina en de gemeentelijke informatiekanalen.

Vaccinatiecentrum RupeLaar

De volgende belangrijke opdracht was de inrichting en organisatie van de vaccinatie van het grote publiek (na de woonzorgcentra en de zorgverleners).

Zoals bekend koos de ELZ RupeLaar hiervoor voor een locatie in het nieuwe gebouw Log!Ville op het Wetenschapspark aan de Galileilaan in Niel.
Dat is intussen operationeel en al ruimschoots getest zodat het centrum nu al klaar is.
Alle info over het vaccinatiecentrum vind je voortaan op www.vaccinatiecentrumrupelaar.be

 

 

Contactinformatie