EU-burger in België? Stem op 26 mei voor het Europese Parlement

Opgemaakt op 01/02/2019

Zondag 26 mei wordt het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie (situatie na de Brexit). Ben je Europees burger en verblijf je in België, dan kan je in België deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Je moet je daarvoor wel inschrijven op de kiezerslijst van onze gemeente. Dit doe je ten laatste op donderdag 28 februari.

Om als niet Belgische EU-burger aan de verkiezingen van het Europees parlement te mogen deelnemen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten (uiterlijk op 1 maart 2019)
  2. Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.
  3. Je hoofdverblijfplaats hebben in een Belgische gemeente (uiterlijk op 1 maart 2019).
  4. Minstens 18 jaar oud zijn (op 26 mei 2019) en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht.
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je hoofdverblijfplaats: je kan inschrijven via het formulier C/1. Dit document haal je bij de dienst burgerzaken of download je op www.verkiezingen.fgov.be.

Op basis van de ingevulde gegevens onderzoekt het gemeentebestuur je aanvraag. Je krijgt dan bericht of je als kiezer erkend wordt.
Als je in het verleden een aanvraag indiende tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bv. voor de Europese verkiezingen van 7/6/2009) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden. Je kan deze inschrijving verifiëren bij de dienst burgerzaken of met uw elektronische verblijfstitel
op https://www.mijndossier.rrn.fgov.be. In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen.

Alle Belgische kiezers stemmen op 26 mei niet alleen voor het Europees Parlement, maar ook voor hun vertegenwoordigers in de federale Kamer en in de regionale Parlementen.

Contactinformatie