Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

 

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

  • U vraagt uw nieuw rijbewijs persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. De aanmaak gebeurt centraal bij een gespecialiseerde firma. De afleveringstermijn is ongeveer 3 à 4 dagen.
  • Als het gemeentebestuur in het bezit is van een elektronische, recente, gelijkende foto in het rijksregister (door een vorige aanvraag van een identiteitskaart), heeft u geen extra foto's nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Is de foto digitaal niet beschikbaar of is de beschikbare foto niet gelijkend, dan is één pasfoto vereist bij de aanvraag. De pasfoto wordt gescand en wordt dan terugbezorgd aan de aanvrager.
  • Ook de handtekening wordt overgenomen uit het rijksregister. Als de aanvrager een nieuwe handtekening wil plaatsen, dan kan hij/zij dit doen op een penpad bij het gemeentebestuur bij de aanvraag van het rijbewijs.

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

Bedrag

25 euro

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie