Geef uw mening over het seniorenbeleid

Opgemaakt op 27/06/2018

Om het seniorenbeleid van de Gemeente Aartselaar in de toekomst beter af te stemmen op de noden en behoeften van onze ouderen, doen het gemeentebestuur en het Sociaal Huis een beroep op uw medewerking. Vul als 65-plusser deze bevraging zeker in.
Om tot een representatief resultaat te komen is het belangrijk dat er voldoende vragenlijsten worden terugbezorgd.
Op basis van deze resultaten kunnen we onze dienstverlening uitbreiden en aanpassen aan de lokale behoeften.

Klik hier voor de vragenlijst.

Voor wie dit liever op papier invult, zit er een uitneembare vragenlijst in het infoblad aartselaarinfo van juli-augustus. 

Contactinformatie