Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Dit gebeurt op basis van een puntensysteem waarbij het aantal leden, de activiteiten, bepaalde kosten en de kadervorming van de leiding in aanmerking worden genomen. 

  • De vereniging is erkend door de gemeenteraad.
  • De vereniging maakt jaarlijks een werkingsverslag.
Vul de online aanvraag in.
De gemeente voorziet elk jaar een bedrag in de begroting voor werkingssubsidies voor jeugdverenigingen. Dit bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld volgens het puntensysteem.