Huis van het Kind Aartselaar

Veel organisaties, professionelen en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor gezinnen, kinderen en jongeren. Elk gezin verdient een duwtje in de rug. Daarom ontwikkelde de Vlaamse regering samen met Kind en Gezin het ‘Huis van het Kind’.

Dit is geen gebouw maar een netwerk van personen en instanties die mee bouwen aan opvoedingsondersteuning in je regio. Ook in Aartselaar werken we aan een ‘Huis van het Kind’. Hierbij houden we rekening met de interesses en noden van Aartselaarse families. Bij iedere dienst of instantie die deel uit maakt van het Huis van het Kind, kan je terecht met je vragen. Ook bieden ze zelf infobrochures en activiteiten aan.

Enkele cijfers in Aartselaar:
- aantal inwoners: 14 298
- 6223 gezinnen
- Jongeren 0-18 jaar = 2 640
- Jongeren 0-24 jaar = 3 558
- Kindarmoede 2017 is 4,6%

Het Huis van het Kind Aartselaar is erkend sinds 2 maart 2016. Om de dienstverlening beter af te stemmen op (jonge) gezinnen, zaten de verschillende partners van het Huis van het Kind samen rond te tafel. Hieronder vind je meer info over de partners.

Gemeentelijke diensten

IBO Robbedoes is buitenschoolse opvang voor kleuters en kinderen van de lagere school die in Aartselaar wonen of er naar school gaan. Voor en na school kunnen kinderen er terecht. Op woensdagnamiddag en tijdens de vakantie is IBO Robbedoes ook open. Er zijn twee locaties: IBO Robbedoes en BKO Kwabbernoot.
Info: robbedoes@aartselaar.be of 03 887 31 00

De jeugddienst organiseert tijdens vakanties speelpleinen en grabbelpas-werking aan het sportcentrum. Animatoren zorgen mee voor de begeleiding.
Info: jeugd@aartselaar.be of 03 870 50 32

De sportdienst organiseert tijdens het schooljaar sportactiviteiten voor alle leeftijden. Tijdens de vakanties kan de jeugd er proeven van verschillende sportkampen.
Info: sport@aartselaar.be of 03 870 50 30

De bibliotheek is de plaats waar je terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Je kan er rustig een boek of tijdschrift lezen of deelnemen aan activiteiten. Zo kan je elke maand terecht in de Bib voor een ontspannend voorleesmoment voor de  allerkleinsten.
Info: bibliotheek@aartselaar.be of 03 870 80 30

CC ‘t Aambeeld is een ontmoetingsplek waar je cultureel en creatief geprikkeld wordt. Kinderen en jongeren genieten er van theater- en muziekvoorstellingen of nemen deel aan creatieve workshops. In de krokus- en zomervakantie is er ook vakantiewerking. Voor de kleuter- en basisscholen biedt het CC een diverse schoolprogrammatie aan.Heb je zelf een creatief idee? Dan helpt het cultureel centrum je bij de uitwerking. Ontdek het volledige aanbod op www.cultureelcentrumaartselaar.be.
Info: cultuur@aartselaar.be of 03 877 28 75

Het Sociaal Huis / OCMW Aartselaar ondersteunt in haar lokaal sociaal beleid alle personen en gezinnen welke op haar grondgebied wonen en nood hebben aan bepaalde ondersteuning . Daardoor is zij een belangrijke partner in de werking van het Huis van het Kind.
Info: info@ocmwaartselaar.be of 03 870 58 70

Gezinsbond

De Gezinsbond is naast belangenverdediger van het gezin, een vereniging die diensten aanbiedt. Denk maar aan de kinderoppasdienst, tweedehandsbeurzen, juridisch advies, kortingskaarten openbaar vervoer... Als lid kan je kiezen uit een waaier van activiteiten.

Het afdelingsblad informeert je hierover. Ook niet-leden zijn welkom op onze thema-avonden en activiteiten.

Voor algemene vragen en ledenadministratie kan je terecht bij Ria Thys, 0476 33 79 36 of via ria.thys@telenet.be

Als je een leuke babysitter zoekt, surf je naar www.kinderoppasdienst.be. Meer info hierover kan je krijgen via kinderoppasdienstaartselaar@gmail.com

Specifiek voor Gezinsbondleden: Kortingcheques voor cinematickets, Lijnkaarten en treinpassen met korting kunnen aangevraagd worden bij Maria Van Gijsel, 03 887 94 86 of via maria.spaarkorting@gmail.com

Jonge gezinnen met een eerste geboorte (gratis lidmaatschap!) kunnen terecht bij Linde De Cleyn, linde.decleyn@telenet.be

Scholen

Cade is de gemeentelijke basisschool. De school is verspreid over drie vestigingen.
4, 5, 6de leerjaar: della Faillelaan 36, 03 887 62 49
1, 2, 3de leerjaar: Carillolei 2, 03 887 49 88
Kleuters: Buerstedelei 44, 03 887 93 32
Directie: Kris Kestens, directie.cade@aartselaar.be

Blokkendoos is een school van het GO.
Leon Gilliotlaan 58, 03 887 66 91 of info@bsdeblokkendoos.be
Directie: Bart Willemen

Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool is een parochiale school.
Carillolei 16, 03 887 58 04 of kleuterschoolaartselaar@telenet.be
Directie: Martine Clonen

De parochiale kleuterschool en gemeentelijke basisschool Cade werken samen met CLB het Kompas, de Blokkendoos werkt samen met CLB Rivierenland.

Kind en Gezin consultatiebureau Aartselaar

In het consultatiebureau kan je terecht met al je vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind. Je bent er welkom tot je kind 3 jaar is, soms zelfs tot 6 jaar. Een multidisciplinair team staat in voor advies, controle en begeleiding. Een of meerdere vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal. Een vrijwilliger helpt je met het uit- en aankleden van je baby, weegt en meet je baby nauwkeurig en noteert de gegevens die de arts nadien nodig heeft. De verpleegkundige geeft advies rond voeding en algemene ontwikkeling.

De arts onderzoekt je baby, dient de inentingen toe en beantwoordt je medische vragen. Alle gegevens over de evolutie van je baby worden bijgehouden in het persoonlijk gezondheidsboekje.

Het consultatiebureau is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.45 tot 11.30 uur. Dinsdag en woensdag is het ook open van 17.15 tot 20 uur.

Info: www.kindenpreventie.be, info@kindenpreventie.be
of 02 229 50 10

Kobo (Kinderopvang bij onthaalouders)

De dienst kinderopvang Boom en omstreken (Kobo), de vroegere dienst onthaalouders van het Medisch Centrum Boom, bemiddelt tussen de ouders en de onthaalouders. Kobo waarborgt een kwalitatief hoogstaande opvang. Kleintjes tot drie jaar worden overdag opgevangen bij een onthaalouder in een familiale sfeer. Kinderen tussen drie en twaalf jaar kunnen buitenschools worden opgevangen volgens de mogelijkheden van de dienst. Als ouder betaal je een bijdrage in verhouding tot je inkomen. Deze bijdrage is bovendien gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. De medewerkers van Kobo hebben een spreekuur in het Sociaal Huis/OCMW Aartselaar, elke 1e en 3e maandag van de maand van 18 tot 19 uur.

Info: www.kinderopvangkobo.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

CAW Boom-Mechelen-Lier helpt mensen in de regio met al hun vragen en problemen rond welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Het CAW biedt hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, aan gedetineerden en hun naasten. Het CAW wil mogelijkheden van mensen versterken. Het vecht voor een menswaardig leven voor iedereen en streeft naar een harmonieuze samenleving.

Info: 015 69 56 95 of onthaal@cawboommechelenlier.be

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

RTH is een specifieke ondersteuning bij een beperkte handicap voor wie af en toe hulp nodig heeft. Hiervoor hoef je géén aanvraag in te dienen bij het VAPH. RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf..

CGG De Pont

De Pont biedt preventieve en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met ernstige psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Enkel als je doorverwezen werd door een huisarts of een andere professionele hulpverlener uit de welzijns- of gezondheidszorg kan je er terecht. Het hulpverleningsteam bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en logopedisten.

Info: Col. Silvertopstraat 10, 2850 Boom, 03 844 05 43, boom@cggdepont.be

Privé-initiatieven

Partners waarmee we samenwerken en die zich graag mee engageren in het Huis van het Kind:

Kinderdagverblijf ‘Lauro’
Helststraat 35
0491 59 19 37
info@lauro.be

Kinderdagverblijf ‘Huisje Kakelbont’
Hoevelei 129
0476 32 44 65
info@huisjekakelbont.be

Kinderplaneet
Multidisciplinaire praktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
Leugstraat 47
03 877 48 01
info@praktijkkinderplaneet.be

Neem de aan onze activiteiten

IBO Robbedoes organiseert activiteiten zoals babymassage en peuters in actie i.s.m. Kind en Preventie, knuffelturnen, stress bij kinderen i.s.m. Gezinsbond en Sociaal Huis. Op hun facebookpagina houden ze je op de hoogte van wat er op de agenda staat.

Oproep: Vrijwilliger worden, iets voor jou?

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in ons Huis van het Kind. We zijn op zoek naar gastvrouwen of -heren die ouders en kinderen op een hartelijke manier ontvangen in de spel -en ontmoetingsruimte. In deze ruimte kunnen jonge kinderen vergezeld van hun (groot)ouders komen spelen. Je ontmoet andere ouders en wisselt ervaringen en tips uit. Kinderen komen in contact met andere kinderen. Er is speelgoed op maat van de kinderen. Kortom een plaats voor ontmoeting, uitwisseling,rust en spel.

Interesse? Mail naar huisvanhetkind@aartselaar.be voor meer info.