Huwelijksjubileum

Jaarlijks huldigt het gemeentebestuur echtparen die hun 50, 60, 65 of 70ste huwelijksverjaardag vieren.
Driemaal per jaar nodigt de gemeente haar jubilarissen uit voor een gezamenlijke receptie met aansluitend diner.
Op de receptie zijn ook de rechtstreekse familieleden van de jubilarissen welkom.

Normaal vinden er drie huldigingen plaats. In 2020 waren deze gepland op 18 april, 24 oktober en 5 december 2020. Omwille van de coronacrisis werd beslist om één huldiging te organiseren op 24 oktober in CC 't Aambeeld.

U kan er ook voor opteren om thuis in de bloemetjes gezet te worden.

 

 

Procedure

U ontvangt automatisch een formulier waarop u kan aanduiden of u opteert voor receptie/diner of dat u liever thuis bezoek wenst te ontvangen.

Contactinformatie