Inname openbare weg / openbaar domein aanvragen

Wie werken uitvoert neemt soms een stuk van de openbare weg of een deel van het openbaar domein in.
Bijvoorbeeld om een container te plaatsen, een stelling langs huizen, gebruik van een hoogtewerkers of ladderlift van een verhuiswagen. Hiervoor heeft u een signalisatievergunning nodig van de lokale politie.

Procedure

  • Vraag de vergunning minstens 14 dagen voor de gewenste datum aan in het wijkkantoor Aartselaar van de politie (Baron van Ertbornstraat 3).
  • Afhankelijk van de termijn, de locatie en de gevolgen voor het verkeer wordt een vergunning onmiddellijk afgeleverd via de politie of kan een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen nodig zijn.

Als het gaat om een gewestweg (N177/A12), heeft u bovendien een vergunning nodig van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
Agentschap voor Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw , Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, tel 03 224 68 22, wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Meebrengen

Identiteitskaart

Contactinformatie