Jeugdcentrum De Leonaar

Ga naar het formulier

Adres:
Kleistraat 204
2630 Aartselaar

Jeugdcentrum De Leonaar is een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Het bevindt zich binnen het domein van het sportcentrum.

Voorwaarden

Het gebruik van het jeugdcentrum wordt enkel toegelaten voor de organisatie van jeugdgerelateerde evenementen.

Iedereen die een reservatieformulier indient verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van het jeugdcentrum.

Procedure

Een aanvraag om het jeugdcentrum te mogen gebruiken doe je schriftelijk via het reservatiefomulier (dat je hier kan downloaden) of via het online aanvraagformulier.

Het schriftelijk formulier kan per post of mail (sport@aartselaar.be) verstuurd of afgegeven worden op het secretariaat van de sportdienst.

Erkende Aartselaarse jeugdverenigingen kunnen maximaal 1 jaar vooraf aanvragen indienen. Anderen kunnen maximaal 9 maanden vooraf aanvragen indienen.

De vertegenwoordiger van de vereniging (= de persoon wiens gegevens ingevuld zijn op het reservatieformulier) zal:

  • als contactpersoon fungeren
  • aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
  • de factuur voor de huur ontvangen
  • indien nodig, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een verzekering

De sleutels dienen opgehaald/teruggebracht te worden op het secretariaat van de sportdienst tijdens de openingsuren.

Na elke activiteit dient de zaal ordelijk te worden achtergelaten.

Meebrengen

Bedrag

Gebruik door erkende Aartselaarse verenigingen

Prijs per uur € 10
Gedurende een ononderbroken periode van max. 10u   € 100
Voor bijkomende blok van max. 4u € 25
Boete voor het overschrijden van het einduur € 50
Weekend (bij fuiven wordt altijd een weekendtarief gerekend) € 200

 

Gebruik door derden

Prijs per uur € 20
Gedurende een ononderbroken periode van max. 10u   € 200
Voor bijkomende blok van max. 4u € 25
Weekend (bij fuiven wordt altijd een weekendtarief gerekend) € 400
Boete voor het overschrijden van het einduur € 100

 
In de vermelde retributies zijn alle kosten van schoonmaak inbegrepen.

Uitzonderingen

Regelgeving

Ga naar het formulier

Contactinformatie

Inkom jeugdhuis

Sfeerbeeld De Leonaar met toog

Sfeerbeeld De Leonaar met pooltafel

Dj ruimte