Jeugdcentrum De Leonaar

Ga naar het formulier

Adres:
Kleistraat 204
2630 Aartselaar

Jeugdcentrum De Leonaar is een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Het bevindt zich binnen het domein van het sportcentrum.

Voorwaarden

Het gebruik van het jeugdcentrum wordt enkel toegelaten voor de organisatie van jeugdgerelateerde evenementen.

Iedereen die een reservatieformulier indient verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het retributiereglement  en het huishoudelijk reglement van het jeugdcentrum.

Procedure

Een aanvraag om het jeugdcentrum te mogen gebruiken doe je schriftelijk via het reservatiefomulier (dat je hier kan downloaden) of via het online aanvraagformulier.

Het schriftelijk formulier kan per post of mail (sport@aartselaar.be) verstuurd of afgegeven worden op het secretariaat van de sportdienst.

Erkende Aartselaarse jeugdverenigingen kunnen maximaal 1 jaar vooraf aanvragen indienen. Anderen kunnen maximaal 9 maanden vooraf aanvragen indienen.

De vertegenwoordiger van de vereniging (= de persoon wiens gegevens ingevuld zijn op het reservatieformulier) zal:

 • als contactpersoon fungeren
 • aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
 • de factuur voor de huur ontvangen
 • indien nodig, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een verzekering

De sleutels dienen opgehaald/teruggebracht te worden op het secretariaat van de sportdienst tijdens de openingsuren.

Na elke activiteit dient de zaal ordelijk te worden achtergelaten.

Meebrengen

Bedrag

 De Leonaar (07u - 04u)

 Tatieven Cat. A

Tarieven Cat. B
= tarief Cat. A x2 

Tarieven Cat. C
= tarief Cat. A x5 

 UURTARIEF
 >> ook voor jeugdverenigingen

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

 Forfaitaire kost voor publieke fuiven

€ 200,00

€ 400,00

€ 500,00

 Overschrijden aangevraagde 
 reservatieperiode
 > 15min - ≤60 min

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

 Overschrijden aangevraagde 
 reservatieperiode
 vanaf >  60 min

Uurtarief x 4
per begonnen uur

Uurtarief x 4
per begonnen uur

Uurtarief x 4
per begonnen uur

 UURTARIEF extra poets bij het
 niet  volgens de bepalingen in het
 huishoudelijk reglement achterlaten
 van de gehuurde ruimtes

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 

Categorie A

 •  Alle erkende Aartselaarse verenigingen en politieke partijen
 • Advies- en wijkraden voor activiteiten excl. vergaderingen en informatieve activiteiten 
 • Ontvangers van gemeentelijke projectsubsidies, specifiek voor dat project
 • Aartselaarse scholen voor activiteiten buiten de schooluren 


Categorie B 

 • Aartselaarse kunstenaars/artiesten opgenomen in de database Cultuurdienst voor hun culturele activiteiten
 • Aartselaarse niet-commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek (=niet erkende (feitelijke)verenigingen en vzw’s)

  De zetel van de (feitelijke) vereniging/vzw moet gevestigd zijn in de gemeente

 • Aartselaarse privé personen die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het  brede publiek (geen zelfstandigen)
   

Categorie C 
>> ook te omschrijven als 'iedereen die niet tot categorie A of B behoort'. 

 • Aartselaarse commerciële organisaties/bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse privé personen voor activiteiten met een privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen,…)
 • Aartselaarse privé personen die commerciële  activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor staan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten
 • Niet-Aartselaars niet- commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek.
  vb. feitelijke verenigingen, verenigingen en vzw’s.
  Niet-Aartselaarse commerciële organisaties/ bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Niet-Aartselaarse privé personen voor activiteiten  met privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen)
 • Niet-Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor staan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten

Lees hier het volledige retributiereglement polyvalente infrastructuur '21 - '25.

Uitzonderingen

Regelgeving

Huishoudelijk reglement

Annulatie

Annulering is mogelijk:

 • Tot en met 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn huuraanvraag kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de activiteit is de huurder 25% van de retributie verschuldigd.
 • Bij annulering op minder dan 1 maand voor de activiteit is de huurder 100% van de retributie verschuldigd.
   

Optie

Huurders kunnen gedurende 2 weken een huuraanvraag in optie nemen. Zonder een definitieve bevestiging door de huurder vervalt deze optie na 2 weken automatisch. Verlenging van de duur van de optie kan allen mits schriftelijke toestemming van een gemeentedienst.

Ga naar het formulier

Contactinformatie

Inkom jeugdhuis

Sfeerbeeld De Leonaar met toog

Foto: De Leonaar

Dj ruimte

Foto: De Leonaar

Foto: De Leonaar