Jeugdlokaal

Het jeugdlokaal bevindt zich op het gelijkvloers van het zwembad in de Kleistraat 204 in Aartselaar.

Het lokaal (12m x 8m.) is bestemd voor vergaderingen en activiteiten voor een beperkt aantal personen.

Voorwaarden

Zowel verenigingen als particulieren kunnen het lokaal afhuren.

Procedure

Een aanvraag om het lokaal te mogen gebruiken doet u schriftelijk bij de sportdienst. U kan hiervoor een aanvraagformulier downloaden of online aanvragen.

Bedrag

 Jeugdlokaal
 volgens afspraak tot nieuwbouw

Tarieven Cat. A

Tarieven Cat. B
= tarief Cat. A x2

Tarieven Cat. C
= tarief Cat. A x5

 UURTARIEF

 € 5,00

€ 5,00  
voor resterende 
1,5 jaar in huidige jeugdlokaal
 
 € 10,00
vanaf nieuwbouw 2021

€ 5,00
voor resterende
1,5 jaar in huidige jeugdlokaal
 
 € 25,00
vanaf nieuwbouw 2021

 Overschrijden aangevraagde
 reservatieperiode > 15min - ≤60 min

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

 Overschrijden aangevraagde
 reservatieperiode vanaf >  60 min

Uurtarief x 4
per begonnen uur

Uurtarief x 4 / per begonnen uur

Uurtarief x 4 / per begonnen uur

 UURTARIEF extra poets bij het niet
 volgens de bepalingen in het
 huishoudelijk reglement achterlaten
 van de gehuurde ruimtes

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 

Categorie A

 •  Alle erkende Aartselaarse verenigingen en politieke partijen
 • Advies- en wijkraden voor activiteiten excl. vergaderingen en informatieve activiteiten 
 • Ontvangers van gemeentelijke projectsubsidies, specifiek voor dat project
 • Aartselaarse scholen voor activiteiten buiten de schooluren 


Categorie B
 

 • Aartselaarse kunstenaars/artiesten opgenomen in de database Cultuurdienst voor hun culturele activiteiten
 • Aartselaarse niet-commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek (=niet erkende (feitelijke)verenigingen en vzw’s)

  De zetel van de (feitelijke) vereniging/vzw moet gevestigd zijn in de gemeente

 • Aartselaarse privé personen die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het  brede publiek (geen zelfstandigen)
   

Categorie C 
>> ook te omschrijven als “iedereen die niet tot categorie A of B behoort’. 

 • Aartselaarse commerciële organisaties/bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse privé personen voor activiteiten met een privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen,…)
 • Aartselaarse privé personen die commerciële  activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten
 • Niet-Aartselaars niet- commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek.
  vb. feitelijke verenigingen, verenigingen en vzw’s.
 • Niet-Aartselaarse commerciële organisaties/ bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Niet-Aartselaarse privé personen voor activiteiten  met privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen)
 • Niet-Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten

Lees hier het volledige retributiereglement polyvalente infrastructuur '21 - '25.

Regelgeving

Reglement voor het gebruik van het gemeentelijke sportcomplex.

Annulatie

Annulering is mogelijk:

 • Tot en met 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn huuraanvraag kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de activiteit is de huurder 25% van de retributie verschuldigd.
 • Bij annulering op minder dan 1 maand voor de activiteit is de huurder 100% van de retributie verschuldigd.
   

Optie

Huurders kunnen gedurende 2 weken een huuraanvraag in optie nemen. Zonder een definitieve bevestiging door de huurder vervalt deze optie na 2 weken automatisch. Verlenging van de duur van de optie kan alleen mits schriftelijke toestemming van een gemeentedienst.

Contactinformatie

Jeugdlokaal

Jeugdlokaal