Kan de organisator aansprakelijk gesteld worden?

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers. We zijn niet angstig, wel verstandig.

Een belangrijke vraag is of een organisator aansprakelijk kan gesteld worden als zich ondanks genomen maatregelen toch een besmetting zou voordoen als gevolg van de interacties tijdens de groepsactiviteit. Het antwoord daarop is genuanceerd en kan je uitgebreid lezen bij SCWITCH.

Wie een organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen aantonen dat deze een fout heeft gemaakt, dat er schade is en dat er een oorzakelijk verband is. In het geval van besmetting met het COVID-19-virus is dat in ieder geval al moeilijk aantoonbaar omwille van de lange incubatietijd waarin de betrokkene ook nog vele andere interacties kan gehad hebben.

In regel zal een organisator NIET aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als:

  • hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen.
  • hij alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen, heeft geleverd in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de groepsactiviteit. Dat noemen we het ‘goed huisvader-principe’ of het ‘zorgvuldigheidsprincipe’. Daarom is het verplicht om alle voorzorgen en maatregelen die je neemt ook te documenteren in een draaiboek.