Rioleringswerken en heraanleg Lindelei: update 19 januari 2023

foto oude Lindelei

UPDATE 16/01/'23: werkhervatting
UPDATA 19/01/'23: asfalteringswerken op 23/1

Op maandag 3 oktober startte aannemer Bruggeman - Maes in opdracht van Pidpa en het Lokaal Bestuur Aartselaar met de langverwachte rioleringswerken in de Lindelei. Na de rioleringswerken zal de straat heraangelegd worden tot fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben en niet mogen ingehaald worden en er een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. De werken zullen klaar zijn in de lente van 2023. 

Wat ging vooraf?

Welke werken werden reeds uitgevoerd?

 • In januari 2022 werden de bomen gerooid. 
 • In augustus 2022 werden de wortels en boomstronken verwijderd.
 • In augustus 2022 zorgde Fiberklaar voor glasvezel in de straat.
 • Tussen 3 oktober en 1 december werd de riolering aangelegd in de Lindelei tussen Adriaan Sanderslei en Solhofdreef (Fase 1A).
 • In oktober werd het kruispunt A. Sanderslei - A. Van Brabantstraat met de Lindelei onder handen genomen (Fase 1B)

 

Toekomstige fasering van de werken

Fase 2: Lindelei tussen kruispunt Fase 1 en Laar

Deze werken werden stilgelegd omdat nauwkeuriger bodemonderzoek noodzakelijk was. Deze bleek immers onstabiel.
Ondertussen kwamen er een aantal oplossingen uit de bus om de ondergrond te versterken, waardoor deze werken midden januari zullen hernomen worden. Hierover begin 2023 meer info.

Fase 3: werkhervatting vanaf 16 januari 2023

Onderstaande timing is steeds onderhevig aan de weersomstandigheden en kan dus afhankelijk van het weer nog licht wijzigen.

Week 16 januari tot 20 januari

 • Afwerken van de huisaansluitingen.
 • Bijwerken van de steenslagkoffer i.f.v. het plaatsen van glijbekisting (greppels straatkant).
 • Op woensdag 18 januari worden pikketten gezet voor het gieten van de glijbekisting en worden de boordstenen in beton gegoten.
 • Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari wordt de onderfundering van de straat geplaatst.

Vanaf 18 januari om 7 uur tot en met 27 januari om 16 uur is het niet mogelijk op of af de opritten te rijden in de Lindelei. De gegoten beton dient minimaal één week uit te harden alvorens er mag over gereden worden. 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 januari is door het plaatsen van de onderfundering geen autoverkeer mogelijk tijdens de werkuren (6.30 uur tot 16 uur). 

Week van 23 januari tot 27 januari

 • Asfaltering Lindelei tussen A. Van Brabantstraat en Solhofdreef.
  Hierdoor is die dag geen autoverkeer mogelijk in dit stuk Lindelei vanaf 6.30 uur.
  De aannemer koos ervoor dit zo kort mogelijk te laten aansluiten op de betonneringswerken, met als doel deze grotere ongemakken in tijd te beperken.

 

De aannemer vraagt daarnaast uitdrukkelijk om tot het einde van de werkzaamheden het autoverkeer in de Lindelei tijdens de werkuren (6.30 uur tot 16 uur) te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is.
Vanaf nu zal er in de Lindelei immers met bandenkranen gewerkt worden. Daar waar de kraan aan het werk is, is het onmogelijk erlangs te rijden met de wagen. Er zal dus steeds in functie van de bandenkraan moeten omgereden worden om in het Swaeneleike te geraken of in het deel van de Lindelei dat je wenst te bereiken.

 

Gewijzigde schoolfietsroute!

Heel wat scholieren gebruiken de Lindelei op weg van en naar school. Dit is gedurende de hele periode af te raden. De schoolfietsroute kan als volgt aangepast worden:

 • Via Baron van Ertbornstraat – Solhofdreef - Kleistraat
 • Via Kapellehof/Stijn Streuvelslaan – voetweg A. Sanderslei – Kleistraat (thv Hoevewinkel Jamico)
 • Opgelet: Het vlonderpad wordt ontraden als fietsroute omdat het hier en daar uitstekende planken bevat en bij regen en ijzel er spekglad bij ligt.

 

AFVALOPHALING LINDELEI / SWAENELEIKE

Zoals afgesproken zorgt de aannemer ervoor dat alle afvalfracties steeds op de afvalinzamelpunten komen te staan voor ophaling.

Deze bevinden zich:

 • aan de kruising Lindelei - A. Sanderslei
  (voor de bewoners van de Lindelei tussen Swaeneleike en A. Sanderslei)
 • aan de kruising Lindelei - Laar
  (voor de bewoners van de Lindelei tussen A. Sanderslei en Laar)
 • aan de kruising Lindelei - Solhofdreef
  (voor de bewoners van Swaeneleike en van de Lindelei tussen Swaeneleike en Solhofdreef)

Om dit vlot te laten verlopen vragen wij uw medewerking

 • zet de afvalfracties de avond voor de ophaling na 18 uur buiten aan de straatkant voor je woning.
 • zorg ervoor dat je restafval- en GFT-container duidelijk identificeerbaar is (straat + nummer, want dit geldt voor zowel Lindelei als Swaeneleike).

's Avonds kan je je geledigde afvalcontainer(s) terug ophalen aan het afvalinzamelpunt.

 

  

Vragen?

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de dienst openbare werken van het Technisch Centrum: 03 887 84 76 of openbarewerken@aartselaar.be.

Contactinformatie