Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang helpt (toekomstige) ouders met hun zoektocht naar kinderopvang. Het Loket gidst je door alle opvanginitiatieven uit onze regio.

Waar nodig brengt het Loket gezinnen in contact met organisatoren van kinderopvang met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Het Lokaal Loket Kinderopvang bezorgt de info over de vraag naar kinderopvang en de tekorten op dat vlak aan het lokaal bestuur, de kinderopvanglocaties en Kind en Gezin. 
Het werkt samen met alle kinderopvanglocaties voor baby's en peuters in Aartselaar.

De kostprijs van kinderopvang kan ofwel een vast bedrag zijn ofwel berekend op basis van je inkomen. Jaarlijks ontvang je van je kinderopvang een fiscaal attest.

Opvang in de ruime regio

Een vrije plaats voor opvang (0 tot 3 jaar) kan je opzoeken via de website ‘opvang.vlaanderen’. Je vindt er een overzicht voor heel Vlaanderen. Inwoners die in een andere gemeente werken, zijn soms gebaat met een opvangplaats dichtbij hun werk. In de omgekeerde richting kan een opvangplaats handig zijn voor wie in onze gemeente werkt, maar niet woont. Via deze website kan je ook een aanvraag indienen bij het opvanginitiatief van je keuze.

Contact

Lynn Verrept, Sociaal Huis, Kapellestraat 136, 03 870 41 63, lynn.verrept@aartselaar.be