Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.
Het informeert gezinnen over de beschikbare plaatsen.

Waar nodig, brengt het loket gezinnen in contact met organisatoren van kinderopvang met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Het Lokaal Loket Kinderopvang bezorgt de info over de vraag naar kinderopvang en de tekorten op dat vlak aan het lokaal bestuur, de kinderopvanglocaties en Kind en Gezin. 
Het werkt samen met alle kinderopvanglocaties voor baby's en peuters in Aartselaar.

Contact: Lynn Verrept, Sociaal Huis, Kapellestraat 136, 03 870 41 63, lynn.verrept@aartselaar.be