Meerjarenplan 2020 - 2025

  • Omgevingsanalyse 2019
    • Deel 1 - publicatiedatum: 2/12/2019
    • Deel 2 - publicatiedatum: 2/12/2019
    • Deel 3 - publicatiedatum: 2/12/2019
    • Wonen 2019 - publicatiedatum: 2/12/2019

  • Aanpassing Financieel Meerjarenplan 2020 - 2025 - De aanpassing van het meerjarenplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 19.12.2022. Het aangepaste meerjarenplan werd gepubliceerd op 20.12.2022 op de gemeentelijke website.