Nationaliteitsverklaring of keuze

De Belgische nationaliteit kan toegekend of verkregen worden op verschillende manieren.

Voorwaarden

Iedereen die een vreemde nationaliteit heeft kan informatie vragen over het bekomen van de Belgische nationaliteit bij de dienst burgerzaken.

 

Procedure

  • Ga langs bij de dienst burgerzaken met uw verblijfsvergunning. Hiermee kunnen zij nagaan welke procedure voor u kan toegepast worden.
  • U krijgt een overzicht van de documenten die u nodig heeft. Met deze documenten, die voldoende gelegaliseerd en vertaald moeten zijn, komt u opnieuw langs.
  • De dienst burgerzaken controleert ze en maakt het dossier op.
  • Daarna stuurt ze het volledige dossier ter controle door naar verschillende instanties.
  • Als de controle voltooid is, handelt de dienst burgerzaken uw dossier verder af.
  • Van zodra de Rechtbank van Eerste aanleg uw dossier goedkeurt, krijgt u de Belgische nationaliteit toegewezen.
  • De dienst burgerzaken nodigt u uit voor de aanvraag van een Belgische identiteitskaart.

Dit geldt niet voor de naturalisatiedossiers: deze worden door de betrokkene zelf opgestuurd en opgevolgd.

 

Meebrengen

Verblijfsvergunning

Bedrag

In principe zijn er geen kosten verbonden aan een aanvraag, wel moet u rekening houden met eventuele kosten voor het bekomen van de benodigde gelegaliseerde en vertaalde documenten (o.a. geboorteakte).

Contactinformatie