Nieuwe brandveiligheidsvoorschriften voor publieke gebouwen

Opgemaakt op 23/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 gelden er geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle gebouwen en lokalen toegankelijk voor publiek. Bent u exploitant of verantwoordelijk voor de uitbating van een zaal, café, restaurant, winkel of een publiek toegankelijk gebouw? Lees dan zeker verder.

Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en hulpverlening binnen onze gemeente. De zone zet zich ook in voor de brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen. Daarom werkte de preventiedienst van onze hulpverleningszone een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen vanaf 1 januari 2018.

Onder ‘gebouwen en lokalen toegankelijk voor het publiek’, worden volgende gebouwen verstaan:
Elke inrichting in een lokaal of een gebouw waar publiek toegang kan verkrijgen, o.a.

  • Dansgelegenheden, restaurants, frituren, eet- en drank-gelegenheden
  • Winkels, kappers
  • Wachtzalen van dokters, tandartsen, etc.
  • Bioscopen, theaters, culturele centra en polyvalente zalen
  • Sportzalen en –complexen en clubhuizen
  • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
  • Jeugdhuizen en ontmoetingscentra

Meer info in deze brochure of op rivierenland.hulpverleningszone.be.