Nieuwe verkeerscirculatie Hoevelei – Vrijheidsstraat – G. Gezellestraat

afbeelding1.png

Vanaf 16 augustus wordt er een enkelrichtingscirculatie ingesteld in de Hoevelei – Vrijheidsstraat – G. Gezellestraat. De afwikkeling van de spitsperiodes rond de scholen zou met deze maatregel vlotter moeten verlopen.

De beslissing kwam er als antwoord op een vraag die reeds verschillende keren door buurtbewoners werd gesteld.
Het Lokaal Bestuur liet deze mogelijkheid onderzoeken in een bredere mobiliteitsstudie rond de dorpskern. Daarin kreeg de enkelrichtingscirculatie positief advies in de studie. Ook de gemeentelijke verkeerscel gaf positief advies.

Wat wijzigt er?

  • De Hoevelei, tussen Laar en Vrijheidsstraat, wordt enkelrichting in de richting van de A12.
  • De G. Gezellestraat, tussen Vrijheidsstraat en Laar, wordt enkelrichting in de richting van de dorpskern.

De enkelrichting geldt enkel voor gemotoriseerde voertuigen. Fietsers kunnen in de Hoevelei en G. Gezellestraat in beide richtingen blijven rijden.

Extra parkeerruimte

Door de enkelrichting komt er meer ruimte vrij om te parkeren in deze straten. Er komen zo in totaal 11 parkeerplaatsen bij.

Evaluatie

Uiteraard zal deze nieuwe situatie nauwlettend opgevolgd worden en bijgestuurd worden indien nodig.