Belasting- en retributiereglementen

Belastingen

Retributies

Opcentiemen

Alle belasting- en retributiereglementen alsook de opcentiemen die ten einde komen op 31.12.2018 worden verlengd tot 31.12.2019. Gemeenteraad 17.12.2018 - gepubliceerd 20.12.2018.

Contactinformatie