Jeugdraad

De jeugdraad is een groep dynamische en creatieve jongeren (16+). Ze geven o.a. advies over allerhande zaken die de jeugd aanbelangen of wisselen ideeën uit rond bepaalde jeugd gerelateerde thema's. De raad is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de lokale jeugdverenigingen en anderzijdse geïnteresseerde jongeren die niet verbonden zijn aan een vereniging.

Wil jij je engageren? Bezorg je kandidatuur schriftelijk aan Gemeentebestuur Aartselaar, Baron Van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of mail info@aartselaar.be. Vermeld steeds voor welke adviesraad je kandidaat bent. De kandidaturen met motivatie moeten binnen zijn voor zondag 12 maart 2019.

Doel

De jeugdraad ....

 • verdedigt bij het gemeentebestuur de belangen van de jeugd en de jeugdbewegingen;
 • geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat met jeugd te maken heeft: dat zijn o.a.
  • adviezen over subsidies voor jeugdverenigingen,
  • het jeugdbeleidsplan,
  • het vervoer van kampmateriaal, ...
 • brengt de jeugdbewegingen dichter bij elkaar;
 • ijvert voor betere mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd;
 • werkt mee aan de opmaak van het jeugdbeleidsplan en houdt in het oog of het gemeentebestuur het daadwerkelijk uitvoert;
 • informeert de jeugd over allerlei jeugdzaken;
 • organiseert samen met sport en cultuur leuke activiteiten;
 • geeft allerlei brochures, gidsen, ... uit en werkt actief mee aan de Pretgazet voor kinderen;
 • richt jaarlijks een wedstrijd in voor de beste foto en/of filmpje.

Samenstelling

De jeugdraad bestaat uit een dynamische en creatieve groep jongeren (+16 jaar) met vertegenwoordigers uit de jeugdverenigingen en enkele andere enthousiastelingen. De jeugdraad is actief en gedreven. Regelmatig is de jeugdraad dan ook op zoek naar nieuwe krachten.

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert de eerste dinsdag van de maand (niet tijdens de zomervakantie). Er zijn ook elk jaar 2 algemene vergaderingen waarop elke jongere welkom is. Verder zijn er de werkgroep PR en het feestcomité.

Secretariaat

Jeugddienst, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar, 03 870 50 32
www.jeugdraadaartselaar.be

Contactinformatie