Sportraad

De gemeentelijke sportraad vertegenwoordigt de Aartselaarse sportverenigingen en sporters. Ben je een sportieve teamplayer, dan gaat de sportdienst graag met je aan de slag als mondige sporter om een actieve sportraad te vormen en sterke adviezen te verlenen. De sportraad geeft o.a. advies over het beleidsplan, de subsidiereglementen voor clubs… Ook werkt de raad mee aan de Sportsnoepdag en het Sportgala. Infosessies voor de lokale sportclubs, bijvoorbeeld over G-sport of reanimatie, worden door deze raad georganiseerd. De sportraad vergadert elke 2de donderdag van de maand, behalve in juli, augustus en oktober. De raad telt 8 leden.

Wil jij je engageren? Bezorg je kandidatuur schriftelijk aan Gemeentebestuur Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of mail info@aartselaar.be. Vermeld steeds voor welke adviesraad je kandidaat bent. De kandidaturen met motivatie moeten binnen zijn voor zondag 12 maart 2019.

Doel

De sportraad heeft als doel sport in Aartselaar te bevorderen; zowel op competitief als recreatief vlak en zowel individueel als gezamenlijk. De raad wil zoveel mogelijk inwoners aanmoedigen om te sporten.

Dit gebeurt o.a. door

  • sportpromotieacties te organiseren,
  • de sportverenigingen en hun activiteiten bekend te maken,
  • de samenwerking te verbeteren met en tussen de sportverenigingen,
  • adviezen te geven aan het gemeentebestuur.

Samenstelling

De sportraad is samengesteld uit meer dan dertig verenigingen.

Vergaderingen

De vergadering vindt plaats elke tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus).

Secretariaat

Sportcentrum De Ark, Kleistraat 204, 2630 Aartselaar
03 870 50 34, sport@aartselaar.be

Contactinformatie