Adviesraad: Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Doel

De GECORO

 • houdt zich bezig met het behoud, de verbetering en de verdere uitwerking van de goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.
 • speelt een rol in de totstandkoming van het ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de stedenbouwkundige verordeningen van de gemeente.
 • verleent advies aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen over alle vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

Samenstelling

 • 3 deskundigen ruimtelijke ordening (voorzitter inbegrepen) + 2 plaatsvervangers
 • 2 leden van een socio-culturele vereniging + 2 plaatsvervangers
 • 1 lid van een milieu- of natuurvereniging + 1 plaatsvervanger
 • 1 lid van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen + 1 plaatsvervanger
 • 1 lid van een werknemersvereniging + 1 plaatsvervanger
 • 1 lid van een handelaarsvereniging + 1 plaatsvervanger
 • 1 lid van een landbouwersvereniging + 1 plaatsvervanger
 • 1 vaste (niet stemgerechtigde) secretaris

Gemeenteraadsbesluit 18.11.2019: samenstelling GECORO

Gemeenteraadsbesluit 25.01.2021: aanpassing samenstelling GECORO

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens 2 keer per jaar.

 

Secretariaat

Gemeentehuis, Baron Van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, 03 870 16 21, ruimtelijkeordening@aartselaar.be

Contactinformatie