Vervoerspijpleidingen

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig

In Aartselaar liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor veroer per pijpleiding gekozen omdat dit transport duurzamer en veiliger is in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi.
Meer info: www.fetrapi.be

Preventie voorop

Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.

Werken in het vooruitzicht? Meld uw plannen

Meld uw plannen altijd aan de netbeheerders. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van KLIM of KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoeft u geen speciale voorzorgen te nemen. Zijn die er wel, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.

Wat als u iets vreemds opmerkt?

Merkt u in de buurt van een leiding iets abnormaals (bv. vreemde geur, geluid, de boden die er anders uitziet)? Dan raden we dit aan:

  1. Rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke omgeving.
  2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas).
  3. Bel de hulpdiensten via 112 en wacht op instructies.
  4. Verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden.

 

 

Contactinformatie