Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een inspraakorgaan voor kinderen van de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan het lokaal bestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan hun leefwereld.

Samenstelling:

De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de Aartselaarse lagere scholen en iemand uit het 1e middelbaar van de middenschool. Zij worden verkozen door medeleerlingen door een campagne te voeren en zetelen in hun school in de leerlingenraad.

De kindergemeenteraad komt een 4- tal keer samen en daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over activiteiten, sport, verkeer, milieu, …

Uit al deze kindergemeenteraadsleden wordt bij het begin van elke installatievergadering door middel van geheime stemming een kinderburgemeester en een 1ste kinderschepen verkozen.

De kindergemeenteraad heeft tot doel:

 • Te streven naar een kindvriendelijk beleid dat vertrekt vanuit de visie dat kinderen volwaardige medeburgers zijn van onze samenleving;
 • Kinderen en jongeren van de gemeente te betrekken bij het beleid door hen de kans te geven om hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Met dit gegeven is er een voortdurende inspraak mogelijk en wordt er voortdurend gepeild naar de behoeften van de kinderen en jongeren;
 • Kinderen en jongeren van de gemeente al spelenderwijs een aantal vaardigheden bij te brengen zoals samen overleggen, spreken in het openbaar, argumenten aandragen voor een overtuiging, toegevingen doen om tot een akkoord te komen, luisteren naar elkaar en respecteren wat anderen denken en doen;
 • Kinderen en jongeren van de gemeente vertrouwd te maken met het functioneren van de democratie;
 • De leefwereld van kinderen en jongeren van de gemeente te verruimen door hen in contact te brengen met andere kinderen, andere wensen, andere meningen;
 • Kinderen en jongeren van de gemeente de kans te geven om door te groeien naar de gemeentelijke jeugdraad;
 • Alle kinderen en jongeren van de gemeente te betrekken bij haar werking en haar initiatieven
 • Een band te scheppen tussen het gemeentebestuur van Aartselaar en de kinderen van de lagere school en het 1ste en 2de jaar van de middelbare school.  

Zittingen kindergemeenteraad 2022-2023 in de raadzaal (gemeentehuis)

 • Maandag 12 december 2022 om 17.30 uur (installatievergadering)
 • Maandag 13 februari 2023 om 16 uur
 • Maandag 27 maart:2023 om 16 uur
 • Maandag 19 juni 2023 om 16 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie