Verlies of diefstal eID

Meld een verlies of diefstal van identiteitskaart (EIK of KidsID) onmiddellijk bij DOC-STOP om uw kaart te blokkeren. De elektronische functies van uw identiteitskaart zullen direct en definitief worden ingetrokken om misbruik ervan te voorkomen.
DOC-STOP is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123. Is dit nummer toch niet bereikbaar of belt u vanuit het buitenland, bel dan 0032 2 518 21 23.

Doc_stop.JPG

Diefstal of verlies?
Bij twijfel tussen verlies of diefstal gaat u best van een verlies uit.

Er zijn vier mogelijke situaties :

1. Verlies van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
2. Verlies van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…)
3. Diefstal van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
4. Diefstal van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…).

Bij verlies EIK/Kids ID zonder andere documenten (situatie 1)
Om een verlies van uw identiteitskaart aan te geven, kan uw rechtstreeks terecht bij dienst bevolking in het gemeentehuis.
U moet hiervoor dus NIET bij de politie te passeren!
De dienst bevolking vraagt onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart voor u aan.
Lees hier wat u moet meebrengen: voor een nieuwe eID / voor een Kids-ID
U hoeft dus niet bij twee verschillende instanties terecht en bent sneller geholpen!

Bij de drie andere gevallen (situaties 2, 3 en 4)
Doe eerst aangifte bij de politie. Daarna gaat u naar de dienst bevolking om een nieuwe identiteitskaart (en eventueel rijbewijs,…) aan te vragen.

 Terugvinden
Als u de kaart binnen de 7 dagen terugvindt, breng dan de dienst burgerzaken op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden.

Niet teruggevonden of later dan 7 dagen na de aangifte teruggevonden:
De annulatie is definitief. De procedure voor een nieuwe kaart wordt opgestart en u krijgt een uitnodiging van de dienst burgerzaken.

Buitenlandse reizen
Als u niet beschikt over een identiteitskaart (door verlies of diefstal) en u gaat op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst burgerzaken.

Contactinformatie