Verlies of diefstal eID

Meld een verlies of diefstal van identiteitskaart (EIK of KidsID) onmiddellijk bij DOC-STOP om uw kaart te blokkeren. De elektronische functies van uw identiteitskaart zullen direct en definitief worden ingetrokken om misbruik ervan te voorkomen. De procedure voor een nieuwe kaart wordt opgestart en u krijgt een uitnodiging van de dienst burgerzaken.
DOC-STOP is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123. Is dit nummer toch niet bereikbaar of belt u vanuit het buitenland, bel dan 0032 2 518 21 23.

Doc_stop.JPG

Diefstal of verlies?
Bij twijfel tussen verlies of diefstal gaat u best van een verlies uit.

Er zijn vier mogelijke situaties :

1. Verlies van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
2. Verlies van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…)
3. Diefstal van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
4. Diefstal van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…).

Bij verlies EIK/Kids ID zonder andere documenten (situatie 1)
Om een verlies van uw identiteitskaart aan te geven, kan uw rechtstreeks terecht bij dienst bevolking in het gemeentehuis.
U moet hiervoor dus NIET bij de politie te passeren!
De dienst bevolking vraagt onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart voor u aan.
Lees hier wat u moet meebrengen: voor een nieuwe eID / voor een Kids-ID
U hoeft dus niet bij twee verschillende instanties terecht en bent sneller geholpen!

Bij de drie andere gevallen (situaties 2, 3 en 4)
Doe eerst aangifte bij de politie. Daarna gaat u naar de dienst bevolking om een nieuwe identiteitskaart (en eventueel rijbewijs,…) aan te vragen.

Buitenlandse reizen
Als u niet beschikt over een identiteitskaart (door verlies of diefstal) en u gaat op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst burgerzaken.

Contactinformatie