College van burgemeester en schepenen

De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.
Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen samen genomen. Binnen het college is er wel een duidelijke taakverdeling: elke schepen bereidt de dossiers voor van de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

foto van het schepencollege

 Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en 1 OCMW-raadsvoorzitter.

Burgemeester
Naam:
Sophie De Wit (N-VA)
Bevoegdheden: veiligheid, burgerlijke stand, personeel, feestelijkheden en relaties Kerkfabriek.
Contact:
Kleistraat 129, 0477 3533 15, sophie.dewit@aartselaar.be

Eerste schepen
Naam: Eddy Vermoesen (N-VA)
Bevoegdheden: financiën, cultuur en Europese zaken, toerisme, bibliotheek, patrimonium, onroerend erfgoed en monumentenzorg
Contact: Kardinaal Cardijnlaan 16, 0478 96 33 99, eddy.vermoesen@aartselaar.be

Tweede schepen
Naam: Mark Vanhecke (N-VA)
Bevoegdheden: lokale economie en middenstand, onderwijs, jeugd, wijkraden en inspraak
Contact: Kapellestraat 2B, 0468 22 98 65, mark.vanhecke@aartselaar.be

Derde schepen
Naam: Bart Lambrecht (N-VA)
Bevoegdheden: mobiliteit, openbare werken, sport en communicatie
Contact: Adriaan Sanderslei 20 B2, 0474 30 11 86, bart.lambrecht@aartselaar.be

Vierde schepen
Naam: René Lauwers, (sp.a-Groen)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, leefmilieu, energie, duurzaamheid, landbouw en ontwikkelingssamenwerking
Contact: Filip de Pillecijnlaan 7, 0471 22 56 62, rene.lauwers@aartselaar.be

Vijfde schepen

Naam:
Willy Hameau (sp.a-Groen)
Bevoegdheden: senioren, gehandicaptenbeleid, volksgezondheid, tewerkstelling, sociaal overleg, woonbeleid, markten en jaarmarkten
Contact: Frits van den Berghelaan 70, 0479 35 06 41, willy.hameau@aartselaar.be

Zesde schepen
Naam:
Hilde Heyman (N-VA)
Bevoegdheden:
gezinsbeleid, kinderopvang, emancipatie, integratie en inburgering
Contact:
Karel van de Woestijnelaan 40, 0476 77 77 89, hilde.heyman@aartselaar.be

Algemeen directeur wnd.
Naam: Luc Van Limbergen
Contact:Baron van Ertbornstraat 1, 03 870 16 01, 0495 3033 51, luc.vanlimbergen@aartselaar.be

Contactinformatie