Adoptie

Sinds de Wet van 15 mei 2006 is adoptie in België ook mogelijk door 2 personen van hetzelfde geslacht, ongeacht of de adoptanten getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of een gewone duurzame levensgemeenschap vormen (minstens 3 jaar).
Voor een minderjarige persoon moet het verzoekschrift tot adoptie opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en moet gericht zijn aan de jeugdrechtbank.
Voor een meerderjarige persoon moet het verzoekschrift tot adoptie gericht zijn aan de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure voor een binnenlandse adoptie

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn (1 maand), zendt de griffier het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en).
De adoptie heeft met terugwerkende kracht gevolgen vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie.

Procedure voor een buitenlandse adoptie

De adoptieakte moet eerst bezorgd worden aan de "federale centrale overheid" voor erkenning in België. U bezorgt het bewijs van registratie + de beëdigde vertaling van de adoptieakte aan de dienst burgerzaken in de gemeente.
Pas daarna kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte overschrijven.

Adoptieakte aanvragen

Als de adoptieakte in onze gemeente werd overgeschreven kan u een afschrift adoptieakte opvragen:

  • rechtstreeks aan het loket van de burgerlijke stand
  • via e-mail: burgerlijkestand@aartselaar.be
  • via brief aan Gemeente Aartselaar / Dienst burgerlijke stand - Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
  • via fax (03 870 16 16)
  • via het digitaal loket

De dienst burgerlijke stand controleert elke aanvraag en stuurt het document per post naar u op. Als de dienst uw aanvraag niet kan behandelen, krijgt u daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Lees ook: Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand

Meer info vindt u op

Contactinformatie