Erfrechtverklaring

Voor het deblokkeren van de bankrekening(en) van een overledene moeten de erfgenamen een attest van erfopvolging voorleggen.
De vroegere erfrechtverklaring, ondertekend door de burgemeester, en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet meer geldig voor een deblokkering.

De rekening van een overledene kan slechts gedeblokkeerd worden op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging opgemaakt door uw notaris
  • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor

In principe hebt u de vrije keuze maar in volgende gevallen bent u verplicht de notaris te raadplegen:

  • als de overledene een testament of huwelijkscontract had
  • als iemand van de erfgenamen minderjarig of onbekwaam is

Adres registratiekantoor :
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
02 575 57 40
02 579 51 81
rzsj.registratie.antwerpen3@minfin.fed.be

Meer info: www.kadaster.be

Contactinformatie