Melden van een bouwmisdrijf

Wie een bouwmisdrijf wil melden, kan terecht bij de dienst omgeving.

Meer informatie over handhaving, betekeningen, verjaring,... vindt u hier terug.

Contactinformatie